Thông báo: Phật Ngọc đến Philadelphia - Thiền Viện Minh Đăng Quang

Tôi xin đánh máy 1 thư ngắn thông báo tiếp theo sau khi đọc các bản tin do chùa MDQ gởi ra   Đêm Văn Ngh và Cơm Chay gây quỹ rước Phật Ngọc về  chùa Minh Đăng Quang :

Đêm Văn Nghệ và Cơm Chay gây quỹ :
Ngày giờ :  Lúc 4:00 PM  , chấm dứt 9 giờ  tối
                   Ngày Chủ Nhật  April  10 , 2011
Địa điểm :  Holiday Inn Lansdale
                   1750 Sumneytown Pike ,
                   Kulpsville  , PA 19443
Giá vé ủng hộ  $ 40.00 ,  vé VIP  $ 60.00 . Trẻ em dưới 3 tuổi không cần vé .
Phone liên lạc :  267-203-8026
                            503-789-7680
                            503-473-5113
Rước Phật Ngọc  tai  Thiền Viện Minh Đăng Quang
Địa điểm  :   208  S.  Allentown Road ,
                     Telford ,  PA  18969
Phone liên lạc :  267-203-8026   FAX :   267-203-8027

Ngày giờ  chiêm  bái  và Đại  Lễ  Phật  Ngọc đại  cương như sau :
Thứ tư  May 4  - 2011 lúc 5:00 PM  Lễ  Khai mạc
Thứ năm  May 5  - 2011 (  nguyên ngày có chương tình riêng  )
Thứ sáu  May 6  - 2011 (  nguyên ngày có chương tình riêng  )
Thứ  bảy  May 7  - 2011 (  nguyên ngày có chương tình riêng  )
 Chủ  Nhựt   May 8  - 2011 (  nguyên ngày có chương tình riêng , bế  mạc  lúc 9: 30 PM  )
Thứ hai May 9  Tiển Phật Ngọc lên đường đi Âu Châu .

Tâm Chánh trân trọng  thông báo cùng thân hữu và xin Forward tiếp .
Đa Tạ !
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang