PHÁP HỶ

VĂN (NGHE)
GƯƠNG SÁNG
Nghệ sĩ Thanh Ngân thành tâm sám hối
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 31 - Phật tử Nhật Trung
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 32 - Nghệ sĩ Hồng Tơ


ĐẠO LÀM NGƯỜI
Đạo làm người-1a
Đạo làm người-1b
Đạo làm người-2a
Đạo làm người-2b
Đạo làm người-3

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Phật Học Thường Thức 1: Đạo Phật 1
Phật Học Thường Thức 2: Đạo Phật 2
Phật Học Thường Thức 3: Lược sử Phật Thích Ca 1 - Từ Đản Sanh Đến Thành Đạo
Phật Học Thường Thức 4: Lược Sử Phật Thích Ca 2 - Từ Thành Đạo Đến Nhập Niết Bàn 
Phật Học Thường Thức-5: Quy Y Tam Bảo
Phật Học Thường Thức 6 - Ngũ Giới
Phật Học Thường Thức 7 - Sám Hối
Phật Học Thường Thức 8 – Ăn Chay
Phật Học Thường Thức 9 – Tôn Kính Phật 
Pháp Âm Tịnh Độ 

TƯ (SUY NGHĨ)

NHÂN QUẢ:
Bài học ngàn vàng: Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó

Nguyện cho những gì chúng con nghĩ, nói, làm đều không lầm với nhân quả

Kính lão đắc thọ
Kính thầy được làm thầy
Tôn trọng người được người tôn trọng

BẢN NGÃ:
Cái tôi còn không thật (do vay mượn tinh Cha huyết Mẹ, thức ăn, nước uống, không khí mà có), huống gì là những cái của tôi
Những gì tôi biết không phải là của tôi (do học hỏi mà có)
Luôn đề phòng, đừng để cái ngã nó trồi lên, luôn nhớ mà đè nó xuống

Người chân tu không thấy lỗi người, khi thấy lỗi người là phải biết mình còn rất dở
Ai cũng là Bồ Tát, chỉ có ta là phàm phu

Càng đúng càng sai: hễ có đúng thì có sai, mình nghĩ mình đúng nên thường kiếm người để thanh minh, vô tình bị rơi vào thị phi nhân ngã

"Niết bàn là vô ngã"
Có ngã là còn thấy mình hơn người khác

GIỚI LUẬT:
*"Không làm các điều ác": sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu
*"Làm các điều thiện":
     Bỏ ác: thân không sát, đạo, dâm; miệng không nói dối, nói lời ác khẩu, nói lưỡi hai chiều, nói lời thêu dệt; ý không tham sân si.
     Làm thiện: thân phóng sinh, bố thí, đoan chánh; miệng nói lời thành thật, từ ái, hòa hợp;  ý giữ giới khiến tâm an định phát sinh trí tuệ.
*"Giữ tâm ý thanh tịnh": làm thiện nhưng không chấp vào việc thiện đã làm thì tâm mới tịnh.


TU (THỰC HÀNH)
Hít vô niệm A DI, thở ra niệm ĐÀ PHẬT, nhớ rõ mạng sống trong một hơi thở, bớt được tâm chấp.
Làm một động tác niệm A DI, một động tác nữa niệm ĐÀ PHẬT, nhiếp được tâm tán loạn.

"Tu là thở, học là ăn cơm, làm việc là uống nước." Không tu thì ngợp, không học thì đói, không làm thì khát.

Khiêm tốn, thành thật, yêu người vô điều kiện.

Tình yêu là tình cảm giữa người và người để cùng hướng nhau đến chân thiện mỹ.

Còn đang tu là còn đang tập, dợt đi dợt lại, làm tới làm lui, có khi thành công có khi thất bại. Nên đừng vội phán xét người còn đang tu tập.

Nếu không có lỗi thì đã thành Thánh. Muốn thành Thánh trước nhất phải hiền. Muốn hiền thì không tranh cãi dành phần đúng về mình. Hãy chấm dứt sự tranh cãi bằng cách nhận lỗi.

Ba chặng đường tu:
1. Mới tu không biết gì, có tâm cung kính, học rất mau, tu có tiến bộ.
2. Học tu một thời gian, có tâm phân biệt đúng sai, nhìn ai cũng thấy lỗi của người đó, mất tâm cung kính, tổn phước rất lớn. Lúc này phiền não thường hay gia tăng.
3. Một thời gian sau khi thật sự chán cái tâm phiền não của mình rồi mới thấy lỗi mình.  Tới chừng đó thì không dám nói lỗi người, không dám chê bai người nữa, mới quay lại sửa lỗi mình, mới có tâm cung kính đối với mọi người. Tâm mới mở ra và học được từ mọi người.

Cả đời của ngài Ấn Quang chỉ tu có hai chữ là thành kính. Thành là thành thật, kính là kính trọng hết mọi người.

Đối phó với phiền não
Hộ niệm Lên đầu trang