FW: Đố vui về các loại bánh

1.  Bánh gì ăn ít mà nhiu ?
2.  Bánh gì c thúng vn kêu chưa va?
3.  Bánh gì nhn ta răng cưa?
4.  Bánh gì nên nghĩa sm trưa v chng?
5.  Bánh gì cm cm trng bông?
6.  Bánh gì ăn din nghênh ngông vi đi?
7.  Bánh gì nh, gi mp đùng?
8.  Bánh gì sng ao cùng rong rêu?
9.  Bánh gì tra vn đ điu?
10. Bánh gì ct rượu ra chiu nng thơm?
11. Bánh gì ăn c ăn rơm?
12. Bánh gì mà li bc trong che ngoài?
13. Bánh gì b bp rõ hoài?
14. n cong sp ch, đ ai bánh gì?

1.Bánh gì ăn ít mà nhiều?

Bánh Đa

2. Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?
Bánh Ít

3. Bánh gì nhọn tựa răng cưa? 
 Bánh Gai

4. Bánh gì nên nghĩa sớm trưa vợ chồng?
Bánh Phu Thê

5. Bánh gì cộm cộm trắng bông?
 Bánh Dày
6. Bánh gì ăn diện nghênh ngông với đời?
Bánh Chưng
7. Bánh gì nhỏ, gọi mập đùng?
Bánh Ú
8. Bánh gì sống ở ao cùng rong rêu?
Bánh Bèo
9. Bánh gì tra vấn đủ điều?
Bánh Hỏi
10. Bánh gì cất rượu ra chiều nồng thơm?
Bánh Men

11. Bánh gì ăn cỏ ăn rơm?
Bánh Bò
12. Bánh gì mà lại bọc trong che ngoài?
Bánh Bao
13. Bánh gì bị bẹp rõ hoài?
Bánh Tét
14. Ấn cong sắp chữ, đố ai bánh gì?
Bánh In
Chủ đề:

2 comments

  1. A, hay quá, vừa đố, vừa giải có cả hình minh họa nữa, không sai chổ nào.Thanks chị.

    ReplyDelete
  2. Nhìn hình thấy thèm... nhất là bánh ít lá gai :)

    ReplyDelete

Lên đầu trang