Nấu chay: Chuối già hương sống ngào đường

Món này DS bắt chước P làm thay vì khìa với gia vị thì DS ngào với nước đường thốt nốt.  Nấu nước đường sao cho ngập chuối, cho chuối vào ngào lửa nhỏ cho khô lại thì được.  Ngon, ngon.  Hai trái chuối làm ra ăn hết trơn rồi :)

Chúc các bạn học làm được nhiều món chay ngon.
Nam Mô A Di Đà Phật
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang