Thông báo: Lịch Trình Chuyến Đi Mỹ Quốc Của Cư Sĩ Diệu Âm Úc Châu

Tháng 4/5- 2013

Tháng 4 – 2013

April 6-14/2013 : Tại Đạo Tràng Liên Trì Hải Hội ( Santa Ana Cali )

L/L : Hòa Thượng Thích Trí Đức 714-657-9191 or 951-325-8384

April 19-20-21/2013 : Tại Đạo Tràng Tịnh Độ ( Sacramento,Cali )

L/L : CS Xuân Hòa : 916 -247 -8157

April 23-24-25/2013 : Tại Niệm Phật Đường Huệ Quang ( Dallas,TX )

L/L : CS Minh Quang : 214 -901-0686

April 26-27-28/2013 : Tịnh Tông Học Hội Oregon

L/L : CS Tiểu Anh : 971 – 259 -8844

Tháng 5 – 2013

May 29-30-1-2/2013: Đạo Tràng Niệm Phật ( VanCoVer, Canada )

L/L : CS Diệu Hạnh 778-370-0762

May 3/2013: Đến Tư gia Cậu Tư

May 4-5/2013 : Tịnh Tông Học Hội Atlanta GA

L/L : CS Nguyên Minh 770-500-5060

May 6/2013 : Tọa Đàm Tại Tư Gia Diệu Âm TONY

L/L : CS Diệu Âm Tony 919-491 -9322

May 7-8/2013 : Niem Phat Duong NEW JERSEY

L/L : CS Thien Thong 484-798-5426

May 9-10/2013 : Tịnh Xá Liên Hoa Virginia

L/L : CS Phuong Doan 703-489-9739

May 11-12 :Dao Trang Washington State

L/L : CS Hạnh Chơn 425 -210-4530

May 13-14-15 Dao Trang Niem Phat ( Minnesota )

L/L : CS Hieu Ngoc 763-742-693

May 16-17/2013 : Tu Gia Niem Phat West PalmBeach

L/L : Liên Hữu Vân Khanh 561-716-4424

May 17-18-19/2013 : Tại Thư Viện Tịnh Độ Phổ Hiền ( Pinelllas Park, Fl )

L/L : CS Quảng Môn 727-776-0126

Ghi Chú : Chương trình của Diệu Âm Úc Châu có thể cập nhập thêm,xin mời chư liên hữu hãy cập nhập trang nhà của (www.tinhdophohien.com ) thường xuyên để biết them chi tiết.

Thư Viện Tịnh Độ Phổ Hiền

Trân Trọng Kính Báo

Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang