Phím gõ tiếng Việt trên iPhone, iPad


Vô Settings, chọn General, Keyboard, Keyboards, Add New Keyboard, chọn Vietnamese

á: a + s
à: a + f
ả: a + r
ã: a + x
ạ: a + j
â: a + a
ă: a + w
ơ: o + w
ươ: uo + w
BẤM MŨI TÊN 2 LẦN ĐỂ VIẾT TOÀN CHỮ HOA
Trước dấu.,?!.. không có dấu cách, sau dấu mới có: Đúng không? Dạ, đúng rồi.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang