Pháp Âm: Họp Mặt Ban Hộ Niệm Toàn Quốc - Chùa Hoằng Pháp

Các bạn thân mến,
Trên đời này không có gì chắc chắn, nhưng có một cái chắc chắn là ai cũng phải chết. Phật nói "mạng sống chỉ trong hơi thở", và tiếng Anh cũng có câu: "nobody got out of here alive" (không ai ra khỏi cõi này sống sót). Nếu hằng nhớ nghĩ tới điều này sẽ giúp cho chúng ta bớt chấp đi rất nhiều. Các bạn đã có hành trang gì cho chuyến đi của mình? Với người tu Tịnh Độ, hành trang của họ là Tín, Nguyện, Hạnh. Tin cho sâu, không phải nói tin ở ngoài miệng mà phải phát xuất từ tâm. Nguyện cho thiết là thật sự muốn về cõi Cực Lạc, chứ không phải miệng nói muốn về mà trong tâm thật sự không muốn. Hạnh là thực hành, có tin sâu, có muốn về thật sự rồi thì tự nhiên là có niệm Phật hà. Cũng như mình hằng ngày phải thức dậy đúng giờ để đi làm là vì cái gì? Vì mình thấy rõ ràng có đi làm thì mới có tiền, đến đổi có khi bệnh cũng không dám nghỉ làm. Nếu mình tin có cõi Cực Lạc thiệt và mình ham về đó thì việc ham niệm Phật là lẽ đương nhiên thôi; chừng nào ham đến nổi có bệnh, có khổ, có vui, có buồn, có giận... cũng không dám nghỉ niệm Phật thì biết là niềm tin và tâm nguyện của mình thật sự là kiên cố rồi đó.
Để giữ vững niềm tin, để nguyện mình được kiên cố, để hành trì cho chính xác, xin các bạn hãy lắng lòng nghe những bài giảng sau đây, nhất là phần vấn đáp, xin đừng bỏ sót.

Khai mạc ban hộ niệm toàn quốc hay http://www.blip.tv/file/3434088
Ban hộ niệm vấn đáp 1 hay http://www.blip.tv/file/3476192
Ban hộ niệm vấn đáp 2 hay http://www.blip.tv/file/3434098
Bế mạc ban hộ niệm toàn quốc hay http://www.blip.tv/file/3434112

Các bạn nghe mỗi ngày một phần, tâm lắng nghe sẽ được bền bỉ hơn.
Kính chúc các bạn được nhiều Pháp hỷ để lợi mình và lợi người.
Nam Mô A Di Đà Phật


Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang