Vào Hạnh Bồ Tát

ĐĐ Thích Minh Thành giảng theo sách Vào Hạnh Bồ Tát của Bồ Tát Tịch Thiên. Ngài sanh trước chúng ta hơn 1300 năm tại miền Nam nước Ấn; là Thái Tử có căn tu hành sâu dày, thời thơ ấu nhiều lần nằm mơ thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi...

"Muốn được trí sáng phải lìa tham ái, yêu thích. Tự bản thân đã vô thường lại tham luyến những kẻ vô thường khác. Dù cho tái sanh lại cả ngàn lần cũng không gặp lại người mình yêu mến." (Vì lộn xộn hết, con chết trở thành ông bà, hay ông bà chết trở thành con cháu, dòng luân hồi rất là rùng rợn). "Dù cho có gặp được cũng không biết đủ", (lâu lâu cũng có gây cãi, thay đổi)...."Cũng sầu khổ ái luyến như xưa"...

Xa lìa ràng buộc 1
http://www.blip.tv/file/3550823 hay
http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-VaoHanhBoTat1XaLiaRangBuoc113.wmv

Xa lìa ràng buộc 2
http://www.blip.tv/file/3554658 hay


Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang