Phật Pháp: Đệ nhất...Lời giảng của HT Trụ Trì chùa Phật Bảo

Đệ nhất phú: tri túc tức là biết đủ. Người không biết đủ dù ở thiên đàng vẫn không vừa ý. Người biết đủ dù ngủ dưới đất vẫn vui.
Đệ nhất phước: không bệnh tật. Làm người lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) đầy đủ là khó.
Đệ nhất thiện: có bạn tốt hướng dẫn mình tu tập để chuyển đổi cái đầu của mình.


Hãy suy gẫm thêm, hãy suy gẫm thêm!!!
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang