Pháp Âm: Vì sao tu hành không thành tựu - Ni Sư Như Lan

Không thành tựu có nghĩa là tu hành bao nhiêu năm mà phiền não, đau khổ vẫn còn nhiều.
1. Không có ý chí
2. Không nhớ tới vô thường
3. Không buông đượcChủ đề:

0 comments

Lên đầu trang