Nhập Bồ Tát Hạnh - Thực hành bồ đề tâm 3

Thực hành bồ đề tâm 2

28. Tham sân, những kẻ thù ấy không có tay chân mặt mũi, cũng không dũng cảm thông minh gì, sao chúng có thể sai sử ta như sai đầy tớ?

29. Phiền não trong tâm tự tung tự tác làm tổn thương ta, vậy mà ta vẫn chịu đựng không giận tức chúng, sự nhẫn chịu vô lối ấy là đáng trách.

30. Dù cho chư thiên và các loài khác nhất tề tấn công ta, cũng không thể ném ta vào ngọn lửa địa ngục Vô gián được.

31. Nhưng năng lực của kẻ thù phiền não tham dục rất lớn, có thể ném ta vào ngọn lửa địa ngục mà ngay cả núi Tu Di gặp phải cũng cháy ra tro.

32. Kẻ thù phiền não trong tâm ta sống dai vô thủy vô chung. Những địch thủ trên đời không có kẻ nào sống lâu đến thế.

33. Nếu thuận theo kẻ địch ở đời, ta còn có được lợi lạc. Nhưng nếu chiều theo phiền não trong tâm thì ta chỉ có gặp toàn những khổ hại mà thôi.

34. Kẻ thù địch sống dai ấy, cái nhân duy nhất tăng trưởng tai họa ấy, nếu cứ để cho nó ở trong tâm mình, thì làm sao ta sống an vui không lo sợ cho được?

35. Phiền não là ngục tốt bảo vệ ngục sinh tử, là kẻ hành quyết tội nhân trong địa ngục; nếu nó còn ở trong tâm ta thì làm sao ta có được an vui?

36. Đời này nếu chưa đích thân tiêu diệt được kẻ thù phiền não thì ta không nên xả bỏ tinh tấn. Người đời khi bị kẻ khác làm hại chút xíu cũng còn nổi giận; tráng sĩ khi chưa diệt xong kẻ thù thì ngủ không yên gấc.

37. Trong khi đánh nhau kịch liệt giữa chiến trường, người ta còn nỗ lực tiêu diệt kẻ thù, mặc dù những thù địch ấy rốt cuộc tự nhiên cũng sẽ chết. Nhưng vì những thù địch ấy gây cho họ khổ não, nên bất kể thân mình trúng phải tên đao, khi chưa đạt mục đích tiêu diệt kẻ thù thì họ vẫn không đào tẩu thối lui.

38. Huống ta nay tinh tấn quyết tiêu diệt kẻ thù tự nhiên (là si mê phiền não) cái nhân của thống khổ, thì thật không nên biếng nhác thối chí dù có gặp trăm nghìn gian khổ.
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang