Nhập Bồ Tát Hạnh - Tinh Tấn

1. Sau khi tu nhẫn, cần tu tinh tấn.  Có tinh tấn thì mới có thể an trú tâm bồ đề.  Cũng như không có chuyển động nếu thiếu gió, phước đức không sinh nếu không tinh tấn.

2. Tinh tấn là hăng hái đối với điều lành.  Những chướng ngại cho tinh tấn là biếng nhác, tham đắm những chuyện thấp hèn, tự khinh mình, nản chí thối lui.

3. Vì tham hưởng thú vui làm biếng, ưa ngủ nghỉ, không chán khổ luân hồi, mà ta càng ngày càng giải đãi.

4. Đã bị vướng vào lưới mê, kế tiếp lại mắc cái bẫy thọ sinh.  Sao ta không biết mình sẽ sa vào miệng thần chết?

5. Không thấy tử thần đã tuần tự giết đồng loại ta sao?  Thế mà những kẻ tham ngủ vẫn bất động như trâu thấy đồ tể.

6. Sau khi niêm phong tất cả lối thoát, tử thần đang rình rập, sao người có thể ham ăn và ngủ?

7. Tử vong sẽ đến rất nhanh, hãy sớm trữ lương thực cho kịp.  Nếu chờ tử thần đến bên hông mới hết lười biếng thì đã quá muộn, còn ích gì?

8. Có khi việc chưa làm, hoặc mới khởi sự, hoặc còn dang dở, tử thần đột nhiên xuất hiện:  Ôi, mạng ta hết rồi!

9. Khi thân thuộc bằng hữu ta đã tuyệt vọng, đau buồn sưng mắt, hai dòng lệ chảy dài trên má, đấy là lúc ta thấy sứ giả thần chết đến.

10.  Kinh sợ nhớ lại tội lỗi mình, hãi hùng nghe những âm thanh ở địa ngục, ta hoảng hốt vùi thân trong phẩn uế, lúc ấy còn làm được gì?

11. Hiện tại, cái khổ chết đã khiến ta sợ hãi như con cá lăn lộn trên cát nóng, nói gì cái khổ khó nhẫn ở địa ngục, quả báo tội lỗi ta đã làm?

12. Như thịt da trẻ sơ sinh chạm phải nước sôi thì đau đớn kinh khủng, kẻ đã tạo nghiệp địa ngục là ta làm sao có thể an nhiên được?

13. Kẻ yếu đuối không nỗ lực mà muốn được kết quả, thì phải chịu nhiều tai hại.  Khi cái chết đến, họ kêu trời, tôi đau khổ chết mất.

14. Nhờ nương vào chiếc bè là thân người này, ta có thể vượt qua biển khổ lớn.  Chiếc bè này khó có lại, hỡi kẻ ngu, đừng ham ngủ!

15. Sao lại bỏ pháp hỉ thù thắng, nguồn gốc của tối thượng an lạc, mà vui với những thói hèn hạ chỉ đưa đến tán loạn lăng xăng?

16. Đừng khiếp sợ, hãy tích lũy hai thứ hành trang là thiền định khiến thân tâm được tự chủ, và quán bình đẳng ta, người.  Hãy siêng tu pháp đổi địa vị xem người như mình.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang