Pháp Âm: Đi chùa tìm đạo - ĐĐ Thích Minh Thành http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-DiChuaTimDao872.wmv
 
Đạo: con đường chấm dứt đau khổ, tìm đến an vui. Học cách sống để áp dụng vào đời sống cho được an vui.

Trước hết phải diệt khổ. Khổ do mê lầm, làm sai
1. Tin tưởng Tam Bảo:
a. Tự trở về nương với giác: tự mình trở về không ai ép mình. Phật là người
b. Tự trở về nương với chánh Pháp: tịnh
c. Tăng: tánh hoà hợp
2. Gần gũi thiện tri thức:
sau khi quy y, ít nhất phải tới chùa 1 tháng hai ngày.
Vị thầy mình quy y hay những bậc có đạo hạnh hướng dẫn mình tu học, bạn lành
Tiêu chuẩn trở thành thiện tri thức: tự tu, cũng có thể dạy người khác tu theo con đường giác ngộ.
-Lòng tin
-Giới hạnh
-Nghe nhiều
-Trí huệ
Pháp lành:
-Làm mọi việc không vì mình, đem lại niềm vui, an vui cho mọi người.
-Thấy người có lỗi chẳng nói điều xấu
-Miệng thường tuyên thuyết việc thuần thiện, chỉ cho mình đạt tới chỗ tâm thanh tịnh.
Đến gần càng ngày pháp lành càng thêm lớn, đạo hạnh được tròn đầy. Gần gũi thiện tri thức như xông ướp mùi thơm, như đi trong sương mốc. Tuy không ướt áo liền, nhưng lần lần thấm áo. Trở thành người lành người tốt hồi nào mà không hay.
3. Tôn kính đạo sư: chăm sóc, phụng sự, bày tỏ thành tâm trên con đường tu học. Biết ơn sâu sắc với bậc thiện tri thức. Không phải nói trong lòng, hay nói suông ngoài miệng. Phải chân thật tôn kính từ tâm. Bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc. Vì chư Tăng không có gia đình, đi vào đạo chỉ có một mình. Hộ trì chánh Pháp, giúp đỡ quan tâm đối với thầy bạn để đi đến chỗ giác ngộ giải thoát. Chứ không phải để làm sếp ông thầy.
4.Lắng nghe chánh pháp: thành khẩn thiết tha những lời hướng dẫn. Với thái độ như vậy, thầy sẵn sàng truyền trao bí kiếp võ công, tinh hoa trí huệ, vô thượng trí bảo. Pháp là mẹ sanh ra chư Phật. Thầy là người hy sinh cả cuộc đời để nghiên tầm giáo pháp. Thành khẩn thiết tha sẵn lòng lắng nghe. Cung kính Pháp mới được Pháp.
-Tư duy đúng lý: ghi nhớ nghiền ngẫm sâu sắc. Càng suy tư, ý nghĩa càng sáng tỏ.
.Ham muốn nhiều thì đau khổ nhiều: cố gắng hết khả năng để làm việc. Tới đó tạm đủ rồi thôi. Tròn bổn phận làm cha, mẹ, chồng, con, cháu...
5. Tư duy đúng lý
6. Tự thân chứng được sự thật
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang