Nhập Bồ Tát Hạnh - Tinh tấn - 7

Tinh tấn - 6

68. Như một chiến sĩ lão luyện trên chiến trường phản công trước mũi kiếm kẻ thù, tôi cũng sẽ đánh trả mũi nhọn của phiền não và trói kẻ thù này một cách thiện nghệ.

69. Trong khi đánh nhau lỡ làm rơi kiếm, người ta sợ hãi nhặt lên ngay, cũng thế khi mất chánh niệm tôi sẽ đề khởi lại ngay vì sợ sa địa ngục.

70. Như độc dược lan khắp thân thể do máu tuần hoàn, cũng vậy nếu phiền não có được cơ hội, thì tội ác sẽ hoàn toàn che lắp bản tâm.

71. Hành giả cần phải chuyên chú giữ tâm như kẻ mang bát dầu bị người đưa gươm kề cổ dọa sẽ giết nếu làm rơi một giọt.

72. Lại như khi bị con rắn bỏ lên bụng, ta phải tức tốc đứng bật dậy để hất nó ra; nếu tình cờ nổi cơn làm biếng hay ưa ngủ, phải nhanh chóng xua tan.

73. Mỗi khi lỡ phạm lỗi lầm, nên tự thống trách, thường nghĩ từ nay về sau ta sẽ không bao giờ tái phạm.

74. Để phòng lỗi lầm phát sinh, vào mọi thời nên tu chính niệm.  Với động lực này ta nên đi tìm minh sư để hoàn tất sự nghiệp chính đạo.

75. Muốn có năng lực để làm thiện sự, trước khi bắt tay vào việc gì, nên nhớ lại lời khuyên trong chương Bốn nói về bất phóng dật, rồi hân hoan khởi sự làm công việc.

76. Như bông tơ mềm nhẹ bay theo làn gió thổi, khi thân tâm phấn chấn thì mọi thiện sự đều dễ thành.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang