Nhập Bồ Tát Hạnh - Tinh tấn - 6

Tinh tấn - 5

60. Nếu tôi thấy mình ở giữa một đám phiền não, tôi sẽ dùng trăm phương ngàn kế để chịu đựng, như một con sư tử giữa đám chồn, không để cho phiền não tác tại.

61. Như người ta giữ gìn đôi mắt mình lúc gặp nguy hiểm lớn, cũng vậy khi lâm nguy tôi sẽ giữ gìn mắt tuệ của mình, không để cho phiền não thao túng.

62. Thà bị thiêu đốt, bị chặt đầu, bị giết hơn là khuất phục giặc phiền não.  Dù ở đâu, lúc nào tôi cũng quyết không làm những việc vô nghĩa.

63. Như trẻ con thích thú theo đuổi những trò chơi, ta nên sinh tâm đam mê thích thú đối với việc lành, không bao giờ chán.

64. Tất cả hành động con người đều cốt để đạt đến hạnh phúc, mà chắc gì đã được.  Việc làm vừa tự lợi, lợi tha nhất định đem lại an vui; nhưng nếu không làm, thì đâu có được niềm vui ấy?

65. Người đời tham cầu năm dục không chán, như ong tham hút mật bôi đầu lưỡi dao bén.  Thế thì sao tôi lại chán làm các công đức đưa đến hạnh phúc an vui của Niết bàn?

66. Vì muốn viên thành phước đức tôi sẽ hoan hỉ dấn thân làm việc lành như một con voi đang bị mặt trời giữa ngọ thiêu đốt, gặp được ao mát vội nhào xuống tắm.

67. Khi thân tâm suy yếu mỏi mệt, tôi nên tạm xả hơi để có thể tiếp tục lâu dài.  Sau khi làm tốt một công việc cũng nên xả để hướng đến những thiện sự khác.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang