Khóa niệm Phật: Ngày 12/02/11

Mì căn ram

Chân nấm xào sả ớt.  Món này của một cô chuyên nấu chay cho chùa.  Mỗi lần làm nấm đông cô cô ấy để dành chân nấm trên ngăn đá.  Khi có nhiều cô đem hầm 3 tiếng, xong vắt nước, cho vô máy xay nhuyễn, xào với sả ớt.

Đồ xào thập cẩm

Món kho với tàu hủ, nấm, cà rốt

 Canh chua dưa cải.  Món dễ nấu, dễ ăn

Bánh khoai mì, bánh tét, xôi gấc, chè đậu trắng, chè đậu ván, bánh bao

Lúc nào đi dự khóa tu cũng có quá nhiều thức ăn.  Khổ nổi chỉ có 1 cái bụng làm sao chứa hết.  Chứa không hết thì đem về nhà ăn tiếp.  DS nghe kể có một chú tiểu ngồi thiền mà tâm tơ tưởng đến bánh ích.  Thế là hôm sau ngay như rằng là có người đem bánh ích đến cúng dường.  Thế là chú bị Sư phụ quở cho một tăng, tu cốt để tâm thanh tịnh chứ không phải tưởng đến món ăn. Tu như vậy chỉ có phước không có tuệ.  Nghĩ sao mình giống như chú tiểu này quá, tu sao mà chỉ ra toàn thức ăn :(

Ni sư giảng kinh A Di Đà.

Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá vệ quốc, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, dữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, giai thị đại A La Hán, chúng sở tri thức:

Tỳ kheo: xuất gia thọ cụ túc giới, có nghĩa:
1. Khất sĩ: trên xin Pháp Phật, dưới thọ nhận cúng dường của chúng sanh.
2. Phá ác: dùng trí tuệ quan sát để phá trừ phiền não, ái kiến (thấy yêu ghét).
3. Bố ma: thành tựu pháp yết ma, ma trông thấy là sợ.  Ai tu mà còn sợ ma là không trúng.  Người giữ giới thanh tịnh mà sợ, chư thiên nể.  Người sợ ma là chưa giữ giới thanh tịnh thì ma bố lại mình.  Tâm không thanh tịnh ma dễ nhập vô.  Ở chùa kia có 1 cô thọ thức xoa ma na bị vong nhập vô nói đói và xin quy y.  Ở chùa bèn cúng vong và quy y cho vong, cuối cùng vong xuất ra.  Nhưng cô này bị Sư bà bắt sám hối 1 tháng vì tâm không thanh tịnh.

Tăng: 4 người trở lên, hòa hợp chúng, sống lục hòa:
1.      Thân hòa đồng trú:  sống chung, yêu thương, bảo bọc lẫn nhau, không đánh nhau
2.      Khẩu hòa vô tránh: không cãi cọ
3.      Ý hòa đồng duyệt: ý hoà hợp, cùng vui vẻ với nhau, làm đẹp lòng nhau
4.      Giới hòa đồng tu:  cùng giữ giới luật, hòa hợp tu tập với nhau
5.      Kiến hòa đồng giải: những điều thấy biết đều hòa hợp, giải bày với nhau
            6.      Lợi hòa đồng quân:  những lợi lộc đồng chia đều


Đại A la hán:
            1. Sát tặc: diệt hết giặc phiền não
            2. Ứng cúng:  đáng được cúng dường
            3. Vô sinh: đạt được Niết bàn

            Pháp thân đại sĩ: Bồ tát chứng pháp thân nhưng thị hiện làm Thanh văn để chứng thực pháp tu tịnh độ.


 • Trưởng lão Xá lợi Phất: tuổi cao, đức trọng
 • Ma ha Mục Kiền Liên: thần thông đệ nhất
 • Ma ha Ca Diếp:  đầu đà đệ nhất (rũ sự tham trước 3 món: ăn, mặc, ngủ)
 • Ma ha Ca Chiên Diên: biện luận đệ nhất
 • Ma ha Câu Hy La: trả lời câu hỏi đệ nhất
 • Ly Bà Đa: không điên đảo, thiền định đệ nhất
 • Châu Lợi Bàn Đà Già: nhớ nghĩa đệ nhất (đần độn, Phật dạy tảo tuệ, quét sạch phiền não trong lòng để phát sanh trí tuệ)
 • Nan Đà: khánh hỷ, uy nghi dung mạo, có tật háo sắc, lúc đầu đi tu để cưới 500 tiên nữ
 • A Nan Đà: em chú bác của Phật, đa văn đệ nhất
 • La Hầu La: con của Phật.  Đạo hạnh bí mật, hạnh thầm kín bên trong
 • Kiều Phạm Ba Đề: ác khẩu kiếp trước, miệng nhai như bò, có phước hưởng sự cúng dường của chư Thiên
 • Tân Đầu Lô Phả La Đọa: phúc điền đệ nhất, như thửa ruộng tốt
 • Ca Lưu Đà Di: giáo hóa được nhiều người nhất
 • Ma Ha Kiếp Tân Na: cúng sao đệ nhất
 • Bạc Câu La: sống lâu đệ nhất
 • A Nâu Lâu Đà: thiên nhãn, trông xa đệ nhất.
(còn tiếp)


Nam mô A Di Đà PhậtChủ đề: ,

2 comments

 1. Hi DS !
  DS co cong thuc lam Mì căn ram khg ? Lam thay kheo qua .

  ReplyDelete
 2. DS không biết món này của ai làm nữa. Hình như nghe nói mua hay sao đó. À, DS có số điện thoại của cô làm bánh cam rồi. Cô này bây giờ 1 tháng nghỉ làm bánh 2 ngày để đi thọ bát. Hỗm rày tu chung mà đâu có biết, mãi tới hôm Chủ nhật qua mới có dịp nói chuyện (giờ thọ bát không dám nói chuyện nhiều). Nếu CN muốn DS sẽ cho số.

  ReplyDelete

Lên đầu trang