Pháp Âm: Phật Hoàng Trần Nhân Tông (Cải lương)

Vua Trần Nhân Tông đã đại thắng quân Nguyên tạo nên một trang sử Việt Nam oai hùng.  Nhà vua sau đó đã truyền trao ngôi vua lại cho con là Trần Anh Tông để lên núi Yên Tử xuất gia.  Tuy xuất gia nhưng vẫn tiếp tục làm cố vấn cho vua Trần Anh Tông.  Em của Trần Anh Tông, công chúa Huyền Trân, sau khi gã cho vua nước Chiêm Thành, Chế Mân, được một năm thì vua Chế Mân lại băng hà.  Công chúa tỏ ngộ lý vô thường, sau đó cũng theo cha lên núi Yên tử tu hành.

DS có dịp xem tuồng cải lương này với Mẹ và cảm thấy rất hay.  Đây cũng là thời gian để chúng ta ôn lại lịch sử của nước nhà.

Xin mời các bạn thưởng thức.
Nam mô A Di Đà Phật

http://hoathuongthichthanhtu.blogspot.com/2010/03/phat-hoang-tran-nhan-tong-cai-luong.html
http://hoathuongthichthanhtu.blogspot.com/2010/03/phat-hoang-tran-nhan-tong-cai-luong-2.html
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang