Thơ: Thất Bồ Đề PhầnBảy Hạt Bồ Đề
hay còn gọi 
Thất Giác Chi

1. Hạt Bồ Đề: "Niệm"

Hằng ngày hãy nhớ tu thân
Đừng cho hành động tạo nhân lỗi lầm
Chánh niệm đối trị tâm sân
Quán chiếu việc xấu ta cần sửa ngay
Từ thân, miệng, ý hằng ngày
Luôn giữ chánh niệm hiển bày chữ tu
Niệm Phật nuôi dưỡng lòng từ
Niệm Pháp vô ngã diệt trừ tâm tham
Niệm Tăng nhớ nghĩ Tăng thân
Niệm ân Tam Bảo nương thân tu hành
Niệm ân cha mẹ sinh thành
Niệm ân xã hội an lành tu tâm
Niệm người thí chủ nuôi thân
Tứ ân sâu nặng muôn phần khắc ghi


2. Hạt Bồ Đề “Trạch Pháp”

Ở đời có đúng có sai
Người thương cho đúng không ai trách nào!!!
Kẻ ghét bàn tán xôn xao
Kẻ ngu tức giận lao vào thị phi
Bậc trí dùng nước Từ bi
Tưới cơn lửa dữ sân si não phiền
Bồ đề hóa giải oan khiên
Cắt dây nghiệp chướng gieo duyên nhiều đời


3. Hạt Bồ Đề: Tinh Tấn

Bồ đề gieo ruộng phước điền
Quay về Tam bảo gieo duyên Tăng già
Nương tựa vào bậc xuất gia
Phản quang tự kỷ, nhận ra lỗi lầm
Hàng ngày tu tập chuyên cần
Nhổ cỏ phiền não nơi tâm của mình
Bồ đề tâm tỏa quang minh
Là nguồn tuệ giác chúng sinh tìm cầu.


4. Hạt Bồ Đề: “Hỷ”

Bồ đề như ánh trăng rằm
Xóa đi chướng ngại tối tăm cõi đời
Bồ đề tuệ giác sáng soi
Đưa người thoát biển luân hồi khổ đau
Bồ đề hóa giải u sầu
Khiến người hoan hỷ tìm cầu tu tâm
Niệm Phật mở trói sai lầm
Hơn thua ganh tị người cần bỏ ngay
Chấp chi hai chữ “dở” “hay”
Để tâm chánh niệm mỗi ngày an vui
Bút chiến đau khổ mọi người
Hoan hỷ xả bỏ cho đời đẹp hơn


5. Hạt Bồ Đề Khinh An

Thế gian lắm nỗi lụy phiền
Người tu phải biết lặng yên tâm hồn
Thị phi tranh cãi thua hơn
Gà cùng một mẹ sao còn đá nhau
Người ngu thắt nút u sầu
Người khôn biết cách tháo mau ra liền
Để tâm thanh tịnh bình yên
An vui cuộc sống, hương thiền ngát hương


6. Hạt Bồ Đề: Định

Y vàng dứt bỏ giận hờn
Vai oằn sứ mạng, Pháp môn độ người
Sứ giả giẫm bước muôn nơi
Xiển dương chánh Pháp cho đời bình an
Trần gian có lúc thăng trầm
Thuyền từ vững chắc chèo dần qua sông
Mặc cho sóng gió, bão giông
Kết duyên bá tánh vun trồng phước duyên
Hoa tâm nở chốn hương thiền
Đền ơn Thầy, Tổ quy nguyên căn lành
Đường tu một dạ chí thành
Nguyện làm cát đá hóa thành Từ bi
Danh lợi nào có sá gì
Tỳ Kheo hoằng Pháp chỉ vì tình thương
Dù cho gian khổ dặm đường
Sa Môn kham nhẫn không vương bụi trần
Dong ruổi góp nhặt cơn sân
Mang về vun bón chân tâm Bồ đề !!!
Khi nào hoa quả sum sê
Hái tặng hạt giống người về ươm tâm


7. Hạt Bồ Đề: Xả

Bồ đề như nước cam lồ
Tưới lửa phiền não cứu độ chúng sinh
Thoát ra nhà lửa ngục hình
Như thân Cùng Tử điêu linh lạc loài
Vô thường nhà lửa rong chơi
Cha vì phương tiện độ người thoát ra
Giống như cảnh giới Ta bà
Cũng vì bản ngã tạo ra lỗi lầm
Kẻ ngu đụng đến nổi sân
Khác nào giết chết chân tâm Bồ đề
Người trí chặt gốc si mê
Chuyển hóa phiền não Bồ đề hiển chơn
Xả bỏ ân oán, giận hờn
Tốt đời đẹp Đạo, mới tròn đường tu

Thích Trí Giải
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang