Fw: Chúc Mừng Năm Mới Nhâm Thìn 2012

 chanhdat.com-thiep-xuan-nham-thin (5)[14]

Thân chúc mọi gia đình một năm mới thịnh vượng, thật sự vui vẻ, trẻ trung sức khỏe dồi dào!

Nhâm Thìn xuân đến dạ nôn nao

Tính trước nhiều khi quẳng lược sau
Nhâm Thìn xuân đến dạ nôn nao
Thì ra bánh mứt còn dư sắm
Lẽ phải nhang vàng đã gởi giao
Thôi lẹ tìm mua dăm pháo đỏ
Chần chờ viết tựa một bài thơ
Hằng năm Tết đến ta hì hục
Chỉ có năm nầy lại tỉnh bơ
Thơ vô danh (January 21, 2012)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Giải thích sơ lược về cách làm đối (*)
Đối là gì?
Đối có nghĩa là hai câu văn chống đối, đối chọi hay là gọi là đối nghịch nhau.
Câu 1 là câu ra, câu 2 là câu đối.
Số lượng chữ của hai câu dài ngắn đều được, nhưng hai câu luôn bằng nhau.
Đối câu ra chữ thứ 1, 2, 3 thì câu đối cũng chữ thứ 1, 2, 3.
Có khi từng hai từ kép đối với nhau, hay nhóm chữ đối với nhau.
Tỉnh từ đối với tỉnh từ, danh từ đối với danh từ, động từ đối với động từ, trạng từ đối với trạng từ.

Đối thuận và đối nghịch.
Đối thuận:
Ví dụ khi câu ra nói về một danh từ mà ta chọn đối một danh từ khác tương đương hay đồng nghĩa thì gọi là đối thuận.
Ví dụ nước đối thủy là đối thuận.
Nếu dùng chữ đối khác nghĩa của câu trên thì ta gọi là đối nghịch.
Ví dụ thủy đối với hỏa là đối nghịch.

Sau đây là những câu Đối năm Nhâm Thìn.
1/ Năm tàn thử viết vài câu vụng đối
Ngày mới tạm ghi dăm lời thô thi

2/ Tân mẹo qua mau không thể tưởng
Nhâm Thìn đến lẹ chẳng nào ngờ

3/ Ngày Xuân đối Tết đối vu vơ
Tháng Tết chơi Xuân chơi thiệt ván

4/ Dành ba ngày Tết đón Xuân sang
Nhớ bốn câu Thơ tả Tết về

5/ Đợi mãi một mùa Xuân lộng lẫy
Chờ hoài chục năm Tết huy hoàng

(Vô danh -- January 22, 2012)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

((*) Viết ngày 22 tháng 01. Sửa lại ngày 23 tháng 01 năm 2012)
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang