Nghi thức: Nghi thức sớt bát gieo duyên của đạo Phật

images877110_Sot_bat_18320129
Người tu hạnh khất thực (đi xin - PV) của đạo Phật, để nuôi dưỡng thân thể mà tu học, các nhà sư cứ vào các buổi sáng lại đi theo nhóm để nhận sự cúng dường, sẻ chia từng miếng cơm của Phật tử, rồi mang về tịnh xá thọ dụng (ăn -  PV).
Sớt bát gieo duyên là một nghi thức thọ trai của hệ phái khất sĩ tại Việt Nam. Buổi sáng thức dậy, các sư lên lễ Phật tại chánh điện rồi quẩy (mang - PV) bình bát đất trên vai, xuất hành (đi - PV) theo một hàng thứ tự trang nghiêm và chánh niệm để đi khất thực.
Trong lúc đi, các sư phải tự điều chỉnh mọi cử chỉ hành động, luôn chú tâm đến oai nghi tế hạnh cuả mình, không được buông lung phóng túng dù chỉ trong ý niệm.
Ngay cả khi nhận vật phẩm cúng dường chư Tăng đều phải thầm chú nguyện cho người dâng cúng, trong tâm cầu chúc cho họ được thừa hưởng ân đức này mà đời sống được bình an và hạnh phúc, tu hành trong chánh pháp.
Khi bình bát đầy, chư Tăng bỏ bát vào túi đựng, không nhận cúng dường thêm nữa. Trở về lại tịnh xá, đảnh lễ Chư Phật và chuẩn bị cúng Ngọ.
Trong buổi cúng ngọ này chư Tăng để tâm thanh tịnh chú nguyện, hồi hướng cho tất cả chúng sanh chung được muôn điều bình an, sống đời tịnh lạc, rồi mới thọ thực những vật phẩm thật đơn giản, một trái chuối, vài cái bánh, và đôi khi còn có vài bọc sửa tươi… đã nhận khi khất thực được.
Sư Giác Minh Luật, tịnh thất Trung tâm quận Bình Thạnh tâm sự: “Hiện nay chư tăng đa số bận học tập nên anh em huynh đệ chỉ tổ chức đi trì bình khất thực vào buổi sáng chủ nhật”.
“Khi đi khất thực tôi cảm thấy một cảm giác thật an lạc vô biên, tâm không mang ý niệm chấp ngã tham, sân khi hành trì pháp Phật. Điều đặc biệt là mình đã giúp cho các Phật tử có cơ hội sớt bát gieo duyên với đạo giải thoát” Sư Luật cười nói.
Hình ảnh lễ sớt bát tại Tịnh xá Trung tâm quận Bình Thạnh:
Buổi sáng các sư tại Tịnh xá Trung tâm (quận Bình Thạnh) thường mang bình bát đi khất thực để giúp Phật tử có cơ hội gieo duyên với đạo giải thoát
Buổi sáng các sư tại Tịnh xá Trung tâm (quận Bình Thạnh) thường mang bình bát đi khất thực để giúp Phật tử có cơ hội gieo duyên với đạo giải thoát
Sau khi đi về, các sư chia đồ ăn ra để cho mọi người đều như nhau
Sau khi đi về, các sư chia đồ ăn ra để cho mọi người đều như nhau
Trước khi ăn, các sư đều lễ bái Phật, tổ, thầy và anh em đồng tu
Trước khi ăn, các sư đều lễ bái Phật, tổ, thầy và anh em đồng tu
Vì bận công việc các sư vào trễ cũng không quên nghĩa vụ chào hỏi
Vì bận công việc các sư vào trễ cũng không quên nghĩa vụ chào hỏi
Hòa thượng lớn tuổi hướng dẫn các Sư cùng chú nguyện, hồi hướng những gì tốt đẹp nhất cho tất cả chúng sanh
Hòa thượng lớn tuổi hướng dẫn các sư cùng chú nguyện, hồi hướng những gì tốt đẹp nhất cho tất cả chúng sanh
Quý sư chú tâm cầu nguyện cho các phật tử đã sớt bát nhường cơm để quý sư có đủ sức khỏe để yên tâm tu học
Quý sư chú tâm cầu nguyện cho các phật tử đã sớt bát nhường cơm để quý sư có đủ sức khỏe để yên tâm tu học
Cả đạo tràng (các quý Sư ở trong chùa - PV) thanh tịnh và trang nghiêm
Cả đạo tràng (các quý Sư ở trong chùa - PV) thanh tịnh và trang nghiêm

Chắp tay đồng cầu nguyện cho mọi chúng sinh muôn điều bình an, sống đời tịnh lạc
Chắp tay đồng cầu nguyện cho mọi chúng sinh muôn điều bình an, sống đời tịnh lạc

Oai đức uy nghi của quý Sư trong buổi lễ sớt bát kết duyên tại Tịnh xá Trung tâm quận Bình thạnh
Oai đức uy nghi của quý Sư trong buổi lễ sớt bát kết duyên tại Tịnh xá Trung tâm quận Bình Thạnh
Dùng tay ôm lấy bình bát để thọ lãnh bữa ăn của người Phật tử cúng dường
Dùng tay ôm lấy bình bát để thọ lãnh bữa ăn của người Phật tử cúng dường
Một hạt gạo của người Phật tử cúng dường như một ký gạo ngoài đời, chính vì thế khi sử dụng quý Sư đều hết sức chú tâm nhắc nhở mình phải tinh tấn tu học để xứng đáng lãnh thọ (sử dụng – PV)
Một hạt gạo của người Phật tử cúng dường như một ký gạo ngoài đời, chính vì thế khi sử dụng quý sư đều hết sức chú tâm nhắc nhở mình phải tinh tấn tu học để xứng đáng lãnh thọ (sử dụng - PV)
Ngay cả khi ăn quý sư cũng rất chú tâm để hồi hướng công đức cho người đã cúng dường
Ngay cả khi ăn quý sư cũng rất chú tâm để hồi hướng công đức cho người đã cúng dường
Việc sớt bát kết duyên của hệ phái Khất sĩ giúp cho người Phật tử ngày càng gần với đạo Phật hơn
Việc sớt bát kết duyên của hệ phái Khất sĩ giúp cho người Phật tử ngày càng gần với đạo Phật hơn
Hoài Lương
(nguon:nguongquan.com)

Chủ đề: , , ,

0 comments

Lên đầu trang