Nghi Thức: LẠY PHẬT SÁM HỐI

Kính lạy Đấng Giác Ngộ
Giữa thế gian tối tăm
Người là vầng ánh sáng
Giữa biển đời khổ đau
Người, đảo cồn nương tựa
Chúng con xin kính dâng
Lên Người lòng tôn kính
Vô biên và mãi mãi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)

Trí tuệ người vô cùng
Chiếu soi cả pháp giới
Suốt ba cõi chúng sinh
Không điều gì chẳng biết
Biết làm sao nói lên
Lòng chúng con kính ngưỡng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)

Chúng con sống yên vui
Trong Từ Bi của Người
Ngập tràn như không khí
Trùm phủ khắp muôn loài
Tha thứ và độ lượng
Bao la và gần gũi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy )

Nơi Trí giác tuyệt vời
Người vượt qua chấp ngã
Không còn là chính mình
Người đã là tất cả
Là hạt bụi cánh hoa
Là trăng sao mây gió

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy )

Núi có thể lung lay
Nhưng Người là bất động
Tâm bình an của Người
Còn hơn cả hư không
Rất nhỏ nhiệm sâu mầu
Đến tận cùng tuyệt đối

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Người cao cả thiêng liêng 
Người bao la vời vợi
Mà chúng con nhỏ bé
Tầm thường và tội lỗi
Biết bao kiếp si mê
Trong tham lam thù hận

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy )

Từ chấp ngã ban đầu
Biến thành tâm ích kỷ
Chỉ nghĩ lợi phần mình
Mà quên đi tất cả
Bây giờ con ăn năn
Xin nguyện chừa lỗi trước

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 1 lạy )

Từ chấp ngã ban đầu
Biến thành tâm kiêu mạn
Thấy mình hơn mọi người
Rồi khinh thường tất cả
Hôm nay trước muôn loài
Con cúi đầu sám hối

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Có ai ngờ được rằng
Tâm kiêu mạn khởi lên
Là nhiễm ô nối bước
Khiến chúng con chìm trong
Đam mê và dục vọng
Thấp hèn và tội lỗi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Tâm ích kỷ trước kia
Đưa đến lòng ác độc
Khiến chúng con nhẫn tâm
Gây tổn hại muôn loài
Bằng lời nói, gươm đao
Hoặc âm mưu đen tối

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Vì không biết thương người
Nên muốn ai cũng xấu
Nên chỉ thích chê bai
Để làm người nhục nhã
Ôi! Lời nói chê bai
Làm con người chia rẽ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Tâm tự kiêu ngự trị
Nên nóng giận dễ dàng
Mỗi khi có người nào
Làm cho con trái ý
Hoặc xúc phạm đến con
Hoặc điều con ưa thích

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Làm được chút điều lành
Chưa có đáng là bao
Mà con tưởng rất nhiều
Nên khởi tâm tự mãn
Làm đóng lại con đường
Đi về nơi cao thượng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Rồi Phật pháp cao siêu
Con hiểu được đôi điều
Đã thích thú khoe khoang
Không khiêm cung kín đáo
Làm hao tổn thiện căn
Phát sinh nhiều trở ngại

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)

Ôi! Lầm lỗi chập chùng
Giăng kín cả tâm con
Dù tha thiết ăn năn
Vẫn khó trừ diệt được
Cúi xin Mười Phương Phật
Soi sáng cả lòng con
Để trong mỗi phút giây
Con luôn luôn tỉnh giác
Xét được lầm lỗi mình
Từ nội tâm sâu kín
Con nguyện mãi về sau
Dù sinh về nơi đâu
Sẽ đem trọn đời mình
Hiến dâng cho tất cả

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, 3 lạy).

                                                       Biên soạn : Nghiêm Thuận Nghĩa

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang