Khoá Bát Quan Trai: Món chay và bài pháp 26/01/2013

DSC_0028

Đây cũng là tiệc cuối năm, mỗi cô trong ban ẩm thực làm món đặc biệt nhất của mình để đãi đại chúng.  Các món ngọt gồm có xôi khúc, xôi ngũ sắc do một sư huynh làm, chè thưng và chè chuối. Món gỏi với rau tiến vua và rong biển chân vịt trộn rất vừa ăn.

DSC_0029

Món xốt chua ngọt này rất đậm đà. DS hỏi sơ qua thì được biết là nước xốt có giấm để tạo vị chua, mai mốt DS sẽ hỏi tiếp xem nước xốt gồm có gì nữa mà ngon đến thế!

DSC_0030

Mì xào chay

DSC_0032

Bánh canh tự làm

Giờ thuyết Pháp Ni Sư tóm lược 3 phẩm đầu của kinh Pháp Hoa để cho mọi người nhớ.

Phẩm một: Tựa kinh

Nói lên ý nghĩa tổng quát, có lục chủng chứng tín:

1. Văn thành tựu: Tôi nghe, tôi là A Nan

2. Tín thành tựu: Như vầy

3. Thời thành tựu: một thời, chỉ nói 1 thời, không nói rõ ngày tháng vì mỗi xứ có ngày tháng năm và giờ giấc khác nhau

4. Chủ thành tựu: Phật

5. Xứ thành tựu: tại thành Vương Xá

6: Chúng: 1250 vị Tỳ Kheo, trời, người…

Phẩm hai: Phương tiện

1. Tông chỉ: Đức Phật ra đời là để khai (mở)  thị (chỉ) chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến

2. Ngài Di Lặc hỏi tượng trưng cho trí phân biệt, dùng trí phân biệt thì không thể nào hiểu

    Ngài Văn Thù giải đáp tượng trưng cho vô sư trí, trí vô phân biệt là trí căn bản mới có thể hiểu

3. Đức Phật phóng quang từ hai chân mày tượng trưng cho pháp đối đãi. Còn bạch hào phóng quang là tượng trưng cho trí tuệ Phật, lý trung đạo

Đức Phật dùng 3 thừa là thanh văn, duyên giác và bồ tát để dẫn dụ chúng sanh, tuỳ theo căn cơ mà nói pháp từ dễ đến khó

Phẩm ba: Thí dụ

Phật thí dụ nhà lửa để chỉ cho tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ông trưởng giả chỉ cho Phật. Con trưởng giả chỉ cho chúng sanh.

Phật  thí dụ xe dê, xe hưu và xe trâu để chỉ cho ba thừa là thanh văn, duyên giác và bồ tát thừa.

Phật dùng 3 thừa để dụ chúng sanh ra khỏi tam giới, nhưng khi ra khỏi rồi thì chỉ có 1 thừa mà thôi đó là Phật thừa.

Hẹn mọi người khoá tu kỳ tới nhé.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang