Nhạc: KINH PHÁP CÚ 20 - Phẩm CHÁNH ĐẠO

Nhạc: Võ Tá Hân

Ca sĩ: Tấn Đạt

batchanhdao

Bát chánh đạo là con đường vô thượng. Dứt khổ đau, trừ diệt hết chông gai

Tinh tấn lên mà theo gót Như Lai. Bậc Tỉnh Thức chỉ con đường giác ngộ

Lý vô thường, các hành đều là khổ. Quán chiếu xong biết nhàm chán lợi danh

Nỗ lực lên, cùng quyết chí tu hành. Lìa thống khổ, các pháp đều vô ngã

Thân, khẩu, ý ba nghiệp cùng thanh tịnh. Đạo thánh nhân bừng nở đóa hoa xinh

Thoát dục tình nơi cấu uế vô minh. Là Chánh đạo niết bàn vui giải thoát

Hãy buông bỏ những buộc ràng tham ái. Của tình thân cùng tham dục thế gian

Không lo chi khi tử thần trước ngõ. Tự độ mình, tu chánh hạnh khinh an

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang