CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỒNG THÀNH TẠI MỸ QUỐC TỪ NGÀY 27/09 ĐẾN NGÀY 22/11/2017

Tất Cả Tài Vật Của Thế Gian
Vàng Bạc Lưu Ly Và Pha Lê
Bốn Món Cúng Dường Ta Chẳng Cần
Chỉ Vì Pháp Mà Như Lai Đến Đây
Kinh Đại Bảo Tích

Nếu Do Nghe Pháp Khởi Lòng Tin
Sẽ Kiên Trụ Trong Sự Hoan Hỷ
Sanh Khởi Trí Tuệ Diệt Vô Minh
Đáng Dùng Thân Mạng Để Đổi Lấy.
Kinh Bổn Sanh
*TIỂU BANG NEW JERSEY
    Từ Ngày 27 Đến 28 / 09 / 2017             

    - TU VIỆN ĐỨC MẸ HIỀN                     

Thứ Tư       Ngày 27 - 09 - 2017
Buổi Tối     7:00 Pm - 9:00 Pm             
Địa Chỉ:      317 PRINCETON AVE. STRAFFORD, NJ 08084
Tel:             ( 267) 825 - 5265

  *TIỂU BANG PENNSYLVANIA
Từ Ngày 28 Đến Ngày 30 / 09 / 2017      
                          
      - CHÙA GIÁC LÂM                       
                               
Thứ Năm      Ngày 28 - 09 - 2017               
Buổi Tối       7:00 Pm - 9:00 Pm           
Địa Chỉ:        131 NYACT AVE. LANSDOWNE, PA 19050
Tel:               (610) 626 – 8499

        - CHÙA PHÁP BẢO                 
                               
Thứ Sáu       Ngày 29 - 09 - 2017               
Buổi Tối      7:30 Pm - 9:30 Pm
Địa Chỉ:       7501 OAKLAND RD. ELKINS PARK, PA 19027
Tel:              (267) 636 - 5962

      - CHÙA GIÁC LÂM                  
                               
Thứ Bảy       Ngày 30 - 09 - 2017              
Buổi Sáng    10:00 Am - 12:00 Pm             
Địa Chỉ:       131 NYACT AVE. LANSDOWNE, PA 19050
Tel:              ( 610) 626 - 8499

*TIỂU BANG MASSACHUSETTS
Từ Ngày 30 / 09  Đến Ngày 07 / 10 / 2017      
                                                                      
            - CHÙA LIÊN HOA        
                                       
Thứ Bảy         Ngày 30 - 09 - 2017
Buổi Chiều    5:30 Pm - 7:30 Pm                      
Địa Chỉ:         240 SOUTHMAIN RANDOLPH. MA 02368
Tel:                (508) 436 - 3703

        - CHÙA LIÊN HOA            
                                       
Chủ Nhật   Ngày 01 - 10 - 2017
Buổi Sáng  10:30 Am - 12:00 Pm               
Địa Chỉ:    240 SOUTHMAIN RANDOLPH. MA 02368
Tel:           (508) 436 - 3703              

      - CHÙA QUAN ÂM                
                                            
Chủ Nhật       Ngày 01 - 10 - 2017              
Buổi Chiều    3:00 Pm - 5:00 Pm                
Địa Chỉ:        126 F. ANEUIL ST. WINDSOR, CT 06096
Tel:               (203) 213 - 7533           

*TIỂU BANG N. CAROLINA
Từ Ngày 05 Đến Ngày 07 / 10 / 2017          
                                                                      
       - CHÙA PHƯỚC HẢI           
                                            
Thứ Sáu      Ngày 06 - 10 - 2017                   
Buổi Tối     7:00 Pm - 9:00 Pm                    
Địa Chỉ:      1818  LITTLEROCK RD. CHARLOTTLE, NC 28214
Tel:             {203) 213 - 7533

       - CHÙA PHƯỚC HẢI           
                                            
Thứ Bảy       Ngày 07 - 10 - 2017                
Buổi Sáng    10:00 Am - 12:00 Pm             
Địa Chỉ:       1818 LITTLEROCK RD. CHARLOTTLE, NC 28214
Tel:               (203) 213 - 7533

*TIỂU BANG GEORGIA 
Từ Ngày 07 Đến Ngày 08 / 10 / 2017                 
                                         
        - CHÙA QUÁN THẾ ÂM        
                                                 
Thứ Bảy      Ngày 07 - 10 - 2017           
Buổi Tối      7:00 Pm - 9:00 Pm                          
Địa Chỉ:       4180 ARC WAY. NORCROSS, GA 30093
Tel:              (404) 457 - 7007 / (678) 812 - 1208   

     - CHÙA QUÁN THẾ ÂM     
                                                 
Chủ Nhật       Ngày 08 - 10 - 2017               
Buổi Chiều    10:00 Am - 12:00 Pm           
Địa Chỉ:         4180 ARC WAY. NORCROSS, GA 30093
Tel:                (404) 457 - 7007 / (678) 812 - 1208           

*TIỂU BANG ALABAMA  
Từ Ngày 08 Đến Ngày 10 / 10 / 2017                

     - TƯ GIA HUỆ HIỀN                      
                                                 
Chủ Nhật      Ngày 08 - 10 - 2017                
Buổi Tối       7:30 Pm - 9:30 Pm                         
Địa Chỉ:        1817  LAKE RIDGE. BURMINGHAM, AL 35216
Tel:               (205) 222 - 5541 / (205) 370 - 3558  

     - CHÙA ẤN QUANG          
                        
Thứ Hai        Ngày 09 - 10 - 2017                 
Buổi Tối       7:30 Pm - 9:30 Pm                        
Địa Chỉ:        4000 E . LAKE BLVD. BURMINGHAM, AL 35217
Tel:               (770) 557 - 7599

*TIỂU BANG VIRGINIA
Từ Ngày 10 Đến Ngày 12 / 10 / 2017                
                                                                                         
      - CHÙA NIẾT BÀN     
                                                    
Thứ Ba         Ngày 10 - 10 - 2017                 
Buổi Tối      7:00 Pm - 9:00 Pm                          
Địa Chỉ:       8105 WILLARDLN. MANASSAA, VA 20112
Tel:              (703) 791 - 5323 / (703) 789 - 5549

    - TỊNH XÁ HƯƠNG THIỀN                
                                                    
Thứ Tư        Ngày 11 - 10 - 2017                  
Buổi Tối     7:00 Pm - 9:00 Pm                          
Địa Chỉ:      4516 GUINEA RD.  FAIFAX, VA 22032
Tel:              (703) 677 - 1708

*TIỂU BANG MISSOURI
Từ Ngày 12 Đến Ngày 13 / 10 / 2017               
                                                        
        - CHÙA TỪ BI                 
                                         
Thứ Năm     Ngày 12 - 10 - 2017                  
Buổi Tối     7:00 Pm - 9:00 Pm                          
Địa Chỉ:      1614 WHITE AVE. KANSAS CITY, MO 64126
Tel:             (816) 663 - 4147 / (816) 920 - 7633

*TIỂU BANG COLORADO    
Từ Ngày 13 Đến Ngày 16 / 10 / 2017      
                                                   
     - CHÙA THIỀN LÂM       
                                         
Thứ Sáu       Ngày 13 - 10 - 2017                        
Buổi Tối      8:00 Pm - 10:00 Pm                                     
Địa Chỉ:      1755 S . DECATURE ST. DENVER, CO 80219
Tel:              (720) 251 - 6010                                             

     - HỘI TRƯỜNG HOA SEN                       
               VIÊN MAI TỔ CHỨC         

Thứ Bảy     Ngày 14 - 10 - 2017                   
Buổi Tối     11:00 Am - 1:00 Pm                                                 
Địa Chỉ:      2603 – 2605 W. HAMPDEN AVE. ENGLEWOOD, CO 80110           
Tel:             (720) 209 - 2778

   - PHẬT HỌC VIỆN BODHIDHARMA                 
                                                                                             
Chủ Nhật     Ngày 15 - 10 - 2017                 
Buổi Tối      1:00 Am - 1:00 Pm                                                  
Địa Chỉ:       2050 CLINTON ST. AURORA, CO 80010
Tel:              (303) 367 - 5273

         - HỘI TRƯỜNG HOA SEN    
               VIÊN MAI TỔ CHỨC          
  
Chủ Nhật     Ngày 15 - 10 - 2017                 
Buổi Tối      3:00 Pm - 6:00 Pm                                                   
Địa Chỉ:       2603 - 2605 W. HAMPDEN AVE. ENGLEWOOD, CO 80110           
Tel:              (720) 209 - 2778                                        

*TIỂU BANG NEVADA
Từ Ngày 16 Đến Ngày 19 / 10 / 2017                     
                                                        
  - NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHỔ QUANG         
                                         
Thứ Ba         Ngày 17 - 10 - 2017                       
Buổi Sáng    11:00 Am - 3:00 Pm                      
                                                                              
Buổi Tối       7:00 Pm - 9:00 Pm                  
Địa Chỉ:        7389 PARNELL AVE. LAS VEGAS, NV 89147
Tel:               (702) 499 - 0197
                                           
 - NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHỔ QUANG     

Thứ Tư      Ngày 18 - 10 - 2017                                
Từ:            10:00 Am - 5:00 Pm             TU HỌC MỘT NGÀY                   
Địa Chỉ:    7389 PARNELL AVE. LAS VEGAS, NV 89147
Tel:            (702) 499 - 0197 

*TIỂU BANG FLORIDA
Từ Ngày 19 Đến Ngày 23 / 10 / 2017                          
                                                                       
        - CHÙA TỊNH TÂM               
                                         
Thứ Sáu       Ngày 20 - 10 - 2017                        
Buổi Tối      7:00 Pm - 9:00 Pm                                        
Địa Chỉ:      10547 ANDERS BLVD. JACKSONVILLE. FL 32246
Tel:              (904) 338 - 8831                                                 

      - CHÙA TỊNH QUANG        
                                               
Thứ Bảy     Ngày 21 - 10 - 2017                         
Buổi Tối     8:00 Pm - 9:30 Pm                    
Địa Chỉ:     7801 RICH RD. N FORT MYERS,  FL 33917
Tel:             (239) 671 - 3250                                                
                                                 
       - TU VIỆN QUAN ÂM       
                                               
Chủ Nhật       Ngày 22 - 10 - 2017               TU HỌC MỘT NGÀY
Buổi Sáng      10:00 Am - 12:00 Pm    THUYẾT GIẢNG                 
Buổi Chiều    4:00 Pm – 6:00 Pm                 THUYẾT GIẢNG        
Địa Chỉ:         8505 BOWLES RD. TAMPA, FL 33637                     
Tel:                (813) 334 - 4149

      - TỊNH ĐỘ PHỔ ĐÀ SƠN               

Thứ Ba       Ngày 24 - 10 - 2017                         
Buổi Tối     7:00 Pm - 9:00 Pm                     
Địa Chỉ:      634 CRISSMAN DR. NORTH SAINT, PETERBSBURG, FL
Tel:             (727) 239 - 3211

*TIỂU BANG  ILLINOIS 
Từ Ngày 27 Đến Ngày 29 / 10 / 2017                          

      - CHÙA  LIÊN HOA              
                                               
Thứ Năm     Ngày 26 - 10 - 2017                        
Buổi Tối      7:00 Pm - 9:30 Pm                                        
Địa Chỉ:       1634 N. KEDZIE AVE. CHICAGO, IL 60647
Tel:               (773) 931 - 8968                                              
                                                           
       - CHÙA  QUANG MINH       
                                                      
Thứ Sáu      Ngày 27 - 10 - 2017                         
Buổi Tối     7:00 Pm - 9:00 Pm                                         
Địa Chỉ:      4429 N DAMEN AVE. CHICAGO, IL 60625
Tel:              (773) 275 - 6859

   - CHÙA  QUANG MINH        
                                                      
Thứ Bảy       Ngày 28 - 10 - 2017                             
Buổi Tối       7:00 Pm - 9:00 Pm                                       
Địa Chỉ:        4429 N DAMEN AVE. CHICAGO, IL 60625
Tel:                (773) 275 - 6859                                                              

*TIỂU BANG  MINESOTA
Từ Ngày 29 Đến Ngày 31 / 10 / 2017           
                                                
     - ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA              
                                                                      
Chủ Nhật       Ngày 29 - 10 - 2017                            
Buổi Sáng      10:30 Pm - 12:00 Pm     THUYẾT GIẢNG                          
Buổi Chiều     6:00 Pm – 8:00 Pm         THAM VẤN                                   
Địa Chỉ:         4328 CIMARRON CT. NW ROCHESTER, MN 55901
Tel:                 (507) 271 - 2922                                                           

      - ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA               
                                                                             
Thứ Hai         Ngày 30 - 10 - 2017                      
Buổi Chiều     6:00 Pm - 8:00 Pm              
Địa Chỉ:         4328 CIMARRON CT. NW ROCHESTER, MN 55901
Tel:                (507) 271 - 2922                                                              

*TIỂU BANG IDAHO
Từ Ngày 31 / 10 Đến Ngày 02 / 11 / 2017              

      - CHÙA LINH THỨU 
                                                                      
Thứ Ba           Ngày 31 - 10 - 2017                     
Buổi Chiều     7:30 Pm - 9:00 Pm                     
Địa Chỉ:          8813 W. ARDENE ST. BOISE, ID 83709
Tel:                 (617) 818 0697                                                              

      - CHÙA LINH THỨU                          
                                                                      
Thứ Tư           Ngày 01 - 11 - 2017                     
Buổi Chiều     7:30 Pm - 9:00 Pm               
Địa Chỉ:          8813 W. ARDENE ST. BOISE, ID 83709
Tel:                  (617) 818 - 0697                                         
                                                                               
*TIỂU BANG CALIFORNIA
            MIỀN BẮC        
Từ Ngày 02 / 11 Đến Ngày 07 / 11 / 2017      

       - ĐẠO TRÀNG KHÁNH ANH    
                                                                      
Thứ Năm     Ngày 02 - 11 - 2017                        
Buổi Tối      7:00 Pm - 8:00 Pm                   
Địa Chỉ:       10220 GRIFf ST SAN JOSE, CA 85127
Tel:              (408) 849 - 5728                                  

        - CHÙA HUYỀN GIÁC         
                                                                      
Thứ Sáu       Ngày 03 - 11 - 2017                        
Buổi Tối      7:00 Pm - 9:00 Pm                   
Địa Chỉ:      5210  58TH  ST. SACRAMENTO, CA 95820
Tel:              (916) 207 - 1040                                      

     - CHÙA THIÊN TRÚC         
                            
Thứ Bảy     Ngày 04 - 11 - 2017                         
Buổi Tối     10:00 Am - 11:30 Pm               
Địa Chỉ:      2999 VANPORT DR. SAN JOSE, CA 95122
Tel:             (408) 644 - 0639                                      

      - THIỀN TỊNH ĐẠO TRÀNG            
                                                                          
Thứ Bảy     Ngày 04 - 11 - 2017                           
Buổi Tối     4:00 Pm - 6:00 Pm                          
Địa Chỉ:      14806 FARNSWORTH ST. SAN LEANDRO, CA  94579
Tel:              (510) 798 - 7709

   ( CHỦ NHẬT NGÀY 05 / 11 / 2017    
     CÓ CHƯƠNG TRÌNH RIÊNG )                        

        - CHÙA AN LẠC                           
    ( CHÚNG LIÊN HOA )                    

Thứ Hai      Ngày 06 - 11 - 2017                           
Buổi Sáng   10:00 Am - 12:00 Pm                    
Địa Chỉ:      1647 E. SAN FERNANDO. SAN JOSE, CA 95116
Tel:              AN NGUYỆT   (408) 644 - 9653          

     - CHÙA PHƯỚC SƠN                    
                                                                   
Thứ Hai      Ngày 06 - 11 - 2017                         
Buổi Tối     7:30 Pm - 9:00 Pm                    
Địa Chỉ:      1623  SAINTFRANSIC AVE, MODESTO, CA 95356
Tel:              (510) 677 - 4566 / (209) 545 - 1944
                                                                                
*TIỂU BANG OREGON    
Từ Ngày 07  Đến Ngày 10 / 11 / 2017                        
              
     - ĐẠO TRÀNG QUÁN THẾ ÂM         
                                                                                            
Thứ Ba     Ngày 07- 11 - 2017                            
Buổi Tối   6:00 Pm - 8:00 Pm                            
Địa Chỉ:    2780  JEPEFFEN ACRES RD. EUGENE, OR 97401
Tel:           (503) 949 - 5419 /  (541) 579 - 7574                           

     - ĐẠO TRÀNG QUÁN THẾ ÂM          

Thứ Tư       Ngày 08- 11 - 2017                          
Buổi Tối     6:00 Pm - 8:00 Pm                                 
Địa Chỉ:     2780  JEPEFFEN ACRES RD. EUGENE, OR 97401
Tel:             (503) 949 - 5419 /  (541) 579 - 7574                  
                                                                                              
      - TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC                      
                                                                                            
Thứ Năm     Ngày 09 - 11 - 2017                        
Buổi Tối      7:00 Pm - 9:00 Pm                                
Địa Chỉ:      1621 SE  174th  AVE. PORTLAND, OR 97233
Tel:              (503) 820 - 9484                                                          

*TIỂU BANG WASHINGTON
Từ Ngày 10  Đến Ngày 12 / 11 / 2017           

      - CHÙA TỪ TÂM                                    

Thứ Sáu      Ngày 10 - 11 - 2017                         
Buổi Tối     7:00 Pm - 9:00 Pm                                        
Địa Chỉ:      8121 PORTLAND AVE  E. TACOMA, WA 98404
Tel:             (253) 306 - 5403                                      

        - CHÙA CÔ LÂM                           
                                                                 
Thứ Bảy        Ngày 11 - 11 - 2017                      
Buổi Sáng     10:00 Am - 12:00 Pm                                       
Địa Chỉ:        3503  S. GRAHAM  ST, SEATTLE, WA 98118
Tel:               (206) 723 - 4741                               

     - TƯ GIA KHÁNH MINH                
                                                                 
Thứ Bảy         Ngày 11 - 11 - 2017                     
Buổi Chiều     4:00 Pm - 6:00 Pm               
Địa Chỉ:          20302  7TH  PLACE. LYNNWOOD, WA 98036
Tel:                 (206) 364 - 6195                                                          

*TIỂU BANG ARIZONA
Từ Ngày 12  Đến Ngày 14 / 11 / 2017           
                                                                                               
     - NHƯ LAI THIỀN TỰ  (PHOENIX)                  
                                                                                               
Chủ Nhật         Ngày 12- 11 - 2017                     
Buổi Sáng       10:00 Am - 11:30 Am                
                                                                              
Buổi Chiều     7:30 Pm - 9:00 Pm                                                
Địa Chỉ:          4842  N  51ST  AVE. PHOENIX, AZ  85031
Tel:                 (623) 845 - 7777 /  (619) 564 - 1628                         

*TIỂU BANG CALIFORNIA
       MIỀN NAM                 
Từ Ngày 14 Đến Ngày 22 / 11 / 2017            

     - TỊNH THẤT HIỀN NHƯ               
                                                                                                             
Thứ Sáu       Ngày 17 - 11 - 2017                        
Buổi Sáng    7:00 Am - 9:00 Am                              
                                                                                                   
Buổi Tối      8:00 Pm - 9:30 Pm                                                   
Địa Chỉ:      4218  TYLER AVE. EL MONTE, CA 91731
Tel:             (626) 442 - 2062
                                                                                            
   ( SÁNG THỨ BẢY  NGÀY 18 / 11 / 2017         
          CÓ CHƯƠNG TRÌNH RIÊNG )      
                                                                                          
    - TỊNH THẤT HIỀN NHƯ                
                                                                                                             
Thứ Bảy    Ngày 18 - 11 - 2017                                        
Buổi Tối    8:00 Pm - 9:30 Pm                                                     
Địa Chỉ:     4218  TYLER AVE. EL MONTE, CA 91731                   
Tel:            (626) 442 - 2062                                          
                                                                                                            
   ( SÁNG CHỦ NHẬT   NGÀY 19 / 11 / 2017                    
          CÓ CHƯƠNG TRÌNH RIÊNG )                       
                                                                                               
    - NHƯ LAI THIỀN TỰ ( SAN DIEGO )          
                                                                                                             
Chủ Nhật   Ngày 19 - 11 - 2017                                       
Buổi Tối    5:00 Pm - 7:00 Pm                                                     
Địa Chỉ:     3340  CENTRAL AVE. SAN DIEGO, CA 92105
Tel:            (619) 563 - 5817                                Chắp Tay Hướng Phật Xin Ghi
Cho Con Mãi Mãi Về Bên Cạnh Người
Đời Đời Kiếp Kiếp Không Thôi
Thiện Hữu Tri Thức Là Người Bạn Thân
                                                                  Thích Tánh Tuệ
HON MN


Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang