THƯ MỜI PHÁP HỘI ĐẠI BI - Đạo Tràng Liên Trì Fremont từ Thứ Hai, 23/10/2017 đến Chủ Nhật, 29/10/2017


THƯ MỜI PHÁP HỘI ĐẠI BI

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Do hội đủ thắng duyên, được sự cho phép và giúp đở của H.T. viện chủ Thích Thái Siêu, Đạo Tràng Liên Trì Fremont đã cung thỉnh T.T. Thích Trung Đạo về hướng dẫn Phật tử PHÁP HỘI ĐẠI BI trong một tuần lễ, nhằm mục đích hồi hướng tiêu tai giải nạn, thế giới an bình, âm siêu dương thới.

Thời gian: từ ngày thứ Hai 23 tháng 10 năm 2017 đến Chủ Nhật 29 tháng 10 năm 2017.

Địa điểm: Niệm Phật Đường Fremont
                 4280 Technology Dr.
                 Fremont, CA  94538   
        
Chương Trình:

·       Buổi tối (7:30PM đến 9:30PM) từ thứ Hai 23/10/2017 đến thứ Bảy 28/10/2017 (6 đêm liên tiếp): Trì chú Đại Bi & Thuyết pháp

·       Sáng Chủ Nhật 29/10/2017
8:00AM : Đại Bi Sám
9:00AM: Thuyết pháp; Hồi hướng cầu an, cầu siêu.
11:30: Thọ trai
12:30: Cúng thí thực; Hóa sớ cầu siêu.

Tư vấn tâm linh và sức khỏe, mỗi chiều từ 2:30PM đến 5:00PM tại tư gia. Vui lòng lấy hẹn trước (ĐT: Diệu Nga 408-251-7201).

Ghi tên cầu an, cầu siêu xin liên lạc Minh Hằng 510-600-5448.

Kính mời quí bạn đạo và đồng hương đến tham dự đông đủ để góp thêm năng lực cũng như lòng thành hầu tạo sự cảm ứng cùng Quán Thế Âm Bồ Tát thường cứu khổ cứu nạn trong hoàn cảnh hiện nay trên toàn thế giới.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Đạo Tràng Liên Trì kính mời.   
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang