Nấu chay: Mì căn hấp

Có thể dùng làm món bì thay cho tàu hủ chiên hay dùng làm món nhúng giấm rất tuyệt.

  • 2 cups 2/3 (1 hộp 10 oz bột mì căn)
  • 1 m cafe ngũ vị hương
  • 1 m cafe muối
  • 1 canh nước tương
  • 1 canh đường hay maple syrup
  • 2 cups 2/3 trừ 2 m canh nước

1. Trộn chất khô cho đều.
2. Hoà chất ướt cho đều.
3. Chế chất ướt vào chất khô, nhồi đều, cuốn cây tròn, để 30 phút.
4. Cắt lát mõng và hấp 3o phút.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang