Chia sẻ: Nhắc nhở và được nhắc nhở

Thứ Bảy, 20/3/10, là ngày Ăn chay trên toàn cầu, mời các bạn tham gia và ủng hộ, ăn chay ngày nào cũng rất tốt cho ngày đó.


Sẳn đây có câu chuyện làm DS suy gẫm; nếu để tâm, mình có thể học hỏi ở mọi người, mọi lúc, mọi nơi:


DS có đứa cháu lúc đó không đầy 5 tuổi ở xa nên ít gặp. Khi nói chuyện điện thoại DS đều hỏi nó có lạy Phật, niệm Phật không? Nó nói cho một hơi: "Để con đi lạy, để con đi lạy". Xong chạy te te đi lạy Phật. Mình nghe chuyện thấy tức cười, nhưng đối với Phật chắc mình cũng giống như vậy; không nghe Pháp, không người nhắc nhở thì tiếng niệm Phật quên mất tiêu.
Nhưng rồi một hôm, DS đi thăm gia đình nó, vừa vào nhà, thấy mấy đứa cháu lâu ngày không gặp, mừng quá, cười nói tíu tít. Lần này, nó nắm tay DS và nói: "Đi lạy Phật". Thì ra không phải chỉ có người được nhắc là hay quên! (Mà người nhắc cũng bị quên nữa :-).
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang