Pháp Âm: Hương vị của danh hiệu Phật 1, 2http://www.blip.tv/file/2228936http://blip.tv/file/2229075

do vọng tâm mà có sanh tử
cố gắng chuyển nhiểm thành tịnh
tránh bạn xấu bạn ác, lựa người tốt người lành thân gần
không ham phước báo trời người
hằng tự chủ trong mỗi danh hiệu Phật
vô nhiễm trong cõi nhiễm ô
thân nhơ cảnh ác có gì vui

"Giấc mộng kê vàng mấy trăm năm
Lầu vàng gác ngọc thấy toàn chân
Phú quý vinh hoa cao tột đỉnh
Khoái lạc nghìn muôn nhất trên trần
Gà gáy ngoài hiên trời hừng sáng
Giật mình tỉnh giấc ngủ say nồng
Nhìn lại đầu còn kê trên gối
Mới biết vì mê lạc phong trần
Đã thức, khéo mau quay gót lại
Cha già mong trẻ đã bao năm
Tay vàng chờ đón con thơ dại
Bỏ mộng lìa mê đến lạc thành"

Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang