Cách sống: Bảy điều không bao giờ nói với sếp (7 Things Never Say to Your Boss)

http://finance.yahoo.com/news/7-Things-Never-to-Say-to-Your-usnews-226352592.html?x=0

1. Không phải việc làm của tôi.
2. Không phải vấn đề của tôi.
3. Không phải lỗi của tôi.
4. Tôi chỉ làm được một việc một lúc mà thôi.
5. Công việc này không xứng đáng với khả năng của tôi.
6. Công việc này quá dễ!  Ai làm cũng được!
7. Công việc này không thể làm được.

Lời cuối là khi nào thấy không ổn, im lặng thật sự là vàng.

Nghiền ngẫm:
Đối với chủ mình nhẫn được vì mình sợ mất việc.  Hãy áp dụng nó mọi lúc mọi nơi!  Vì mình sợ mất công đức!

Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang