Chia sẻ: Ai là người tốt?

Không có "người tốt" chỉ có "người làm việc tốt"; cũng như không có "người xấu" mà chỉ có "người làm việc xấu".
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang