Chia sẻ: Cái gì làm ta đau khổ nhất?


Phật dạy:

"Không có hạnh phúc nào bằng sự an tĩnh của tâm hồn".

Vậy thì suy ra không có đau khổ nào bằng sự bất an của tâm hồn.


Nam Mô A Di Đà Phật.
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang