Phật Pháp: Niệm Phật với tất cả tấm lòng thành - Thầy Tuệ Hải


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thầy Tuệ Hải, Chùa Long Hương ở VN đã về chùa Giác Lâm thuyết Pháp hai buổi, thứ Bảy và Chú Nhật. Hôm đó DS không có ghi vì ỷ y có quay phim. Tới chừng nhớ lại không có bao nhiêu hết. DS còn tệ hơn Ngài Châu Lợi Bàn Đặc chứ không phải đa văn như Ngài A Nan. Viết ra đây cho đừng có quên, chứ để thêm 1 tuần nữa là không tài nào nhớ nỗi. Nghe Pháp nhiều mà nó tuột luốt hết trơn (trí tuệ bắp vế, giống như để vật gì trên đùi, đứng dậy là nó rớt hết). Hy vọng những ý chính sau đây sẽ giúp được các bạn trên đường tu hành và những gì DS lặp lại không có sai với ý của Thầy. Nếu có gì sơ sót xin niệm tình tha thứ mà bỏ qua cho dùm. Nguyện ai ghé qua đây cũng sanh tâm hoan hỷ. Nam Mô A Di Đà Phật.

Có khi nào trước đức Phật mà toàn thân của mình rúng động? Nếu chưa tức nhiên là mình chưa có thật sự thương kính đức Phật. Hãy nghiên cứu thêm về cuộc đời, hạnh nguyện của đức Phật. Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp; đức Phật đã làm công hạnh gì để mình thương kính, ghi khắc trong tâm, dù ở đâu làm gì hình ảnh của đức Phật cũng ngự trị trong tâm mình.
Thí dụ như khi mình yêu một người nào đó, cả ngày đi đâu làm gì mình cũng nhớ tới người đó, mong sao cho gặp mặt. Tình thương kính của mình đối với đức Phật còn phải hơn thế ấy nữa.

Khi người niệm Phật được nhất tâm bất loạn tức là người đó đã giết chết được cái ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay là thân và tâm) của họ, và người này hoàn toàn có một thân tâm mới.

Muốn đạt được nhất tâm bất loạn, ta phải chuyên, tìm một vị Thầy chuyên tu về Tịnh Độ để hướng dẫn cho tới nơi tới chốn.

Không có pháp môn nào là nhất chỉ có pháp môn nào hợp với mình nhất mà thôi, mình có duyên với pháp môn nào thì cứ theo đó mà hành trì. Đừng theo phong trào, thấy người ta theo đông mình cũng ùn ùn chạy theo. Phải xét xem nó có hợp với mình hay không. Và đừng nên hô hào pháp môn mình tu là hạng nhất vì như vậy là còn phân biệt, còn nhân ngã.

Hỏi: cái gì đi luân hồi?
Đáp: khi ta chết chỉ có thân (sắc) là hoại, còn tâm (thọ, tưởng, hành, thức) vẫn còn và nó tiếp tục kiếm cái thân mới, cứ vậy mà tiếp tục.

Hỏi: cái gì được cho là cực trọng nghiệp.
Đáp: thương và ghét (ái) là cực trọng nghiệp. Chính hai cực đoan này khiến chúng ta gặp nhau. Gặp nhau đây chỉ qua là ân và oán. Thử xét lại xem có đúng không.

Đây là những gì DS nắm được trong bài giảng của Thầy.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Nam Mô A Di Đà Phật
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang