Truyện: Sự tích chuông chùa - Thầy Trí Viên, chùa Phật Bảo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Sau thời sám hối hồng danh, Thầy thuyết Pháp. Bài Pháp có liên quan đến ý nghĩa sám hối. Đây là những gì DS còn nhớ được, xin chia sẻ với quý bạn đọc, nếu có gì sơ sót xin niệm tình tha thứ bỏ qua cho dùm. Nguyện cho ai đến nghe Pháp cũng sanh tâm hoan hỷ. Nam Mô A Di Đà Phật.

Ai lại không có lầm lỗi. Không những sám cho đời này mà còn phải sám hối lỗi lầm từ vô thỉ kiếp đến nay. Sám hối là ăn năn lỗi trước, ngăn ngừa lỗi sau. Cái áo dơ thì phải giặt. Sám hối là rửa cái tâm. "Tội từ tâm tạo, đem tâm sám". Cũng như cái ly dơ muốn đổ nước sạch vô, trước tiên phải rửa cái ly.

Câu chuyện chuông chùa cũng được kể để nói lên vì sao có kinh Lương Hoàng Sám. Câu chuyện có liên quan đến vua Lương Võ Đế, hoàng hậu Hy Thị và Hoà Thượng Chí Công.

Ngược về quá khứ, Thầy kể, thật ra hoàng hậu Hy Thị và HT Chí Công đã có mối thù. Kiếp đó hoàng hậu là con cóc ở gần chùa, khuya nào đến đúng giờ cũng kêu để đánh thức Tăng chúng. HT Chí Công lúc đó là một chú tiểu, quá mê ngủ nên đã vặn đầu con cóc để không bị phá giấc. Vì công đức kêu thức tỉnh người nên con cóc được làm hoàng hậu. HT Chí Công vì giết con cóc chết nên bị hoàng hậu âm mưu trả thù.

Hết bài pháp.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang