Nhập Bồ Tát Hạnh - Phát bồ đề tâm (hết)

Nhập Bồ Tát Hạnh

24. Bậc trí sau khi pháp tâm bồ đề thanh tịnh như thế rồi, lại vì muốn cho tâm ấy tăng trưởng nên ca tụng nó như sau.

25. Phúc thay cho ta nay được mang thân người, lại được sinh vào gia đình Phật, làm con của chư Phật.

26. Từ đây trở đi ta chỉ nên làm những việc thích hợp với gia tộc ấy, phải cẩn thận chớ để ô danh giòng giống tối tôn này.

27. Như một kẻ đui mù sờ soạng mò ngay được ngọc báu trong thùng rác, ta may sao phát được tâm bồ đề này cũng vậy.

28. Bồ đề tâm là cam lộ thù thắng mang lại bất tử; là kho vô tận trừ khử khó nghèo.

29. Là cây thuốc tốt nhất trừ bệnh chết; là tàng đại thụ che mát cho chúng sinh lưu lạc trong ba đường ác đến nghỉ ngơi;

30. Là cây cầu cho chúng sinh đi qua để ra khỏi ác đạo.

31. Là vừng trăng mát dịu trừ khử phiền não nóng bức trong tâm; là vừng nhật chói lọi xua tan mây mù vô trí. Bồ đề tâm ví như tính chất đề hồ được rút ra từ sữa Diệu pháp của Thế Tôn.

32. Đối với những khách hữu tình đang phiêu bạt, với những người muốn an hưởng hạnh phúc, thì tâm bồ đề có thể khiến cho họ được an vui, như một lữ quán có thể làm mãn nguyện khách đường dài.

33. Ngày hôm nay, trước sự chứng giám của chư Phật, Bồ tát, con ân cần mời chúng sinh làm tân khách đến đây để hưởng cái vui thành Phật và những vui khác. Mong chư thiên chúng và mọi loài hãy vui mừng lên!

Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang