Nhập Bồ Tát Hạnh - Sám hối nghiệp chướng 2

Sám hối nghiệp chướng 1

13. Lại lấy đủ loại áo mềm mại và trăm thứ trang sức tối thắng để trang nghiêm thân thể của chư Bồ tát Phổ Hiền, Văn Thù, Quán Thế Âm và thánh chúng.

14. Có những hương bột thơm khắp ba ngàn thế giới, con dùng thoa lên ngọc thể của chư Phật phát ra ánh sáng vi diệu như vàng ròng tinh khiết.

15. Hướng lên chư Phật, đối tượng cúng dường thù thắng, con xin dâng những hoa sen thơm ngát, hoa mạn đà la, hoa sen xanh, và các tràng hoa tuyệt đẹp.

16. Xin cúng dường các ngài những vần mây hương tối thắng, mà mùi thơm làm người ta mê mẩn. Con xin cúng dường những thực phẩm cõi trời và đủ thức ăn uống đẹp ngon.

17. Con xin dâng lên những đèn báu mà chân đèn làm bằng những đoá sen vàng. Và trên nền nhà ngát hương, con rải đầy những hoa đẹp ý.

18. Hướng lên đấng Chúa tể tâm đại bi, con xin cúng dường những lâu đài trong đó vang dội những tiếng ca du dương, với bao chuỗi châu báu mỹ lệ thòng xuống la liệt khắp hư không.

19. Con xin dâng hiến chư Phật những lọng che bằng châu báu, cán bằng vàng ròng, viền quanh bằng đủ thứ trang sức đẹp đẽ.

20. Ngoài ra còn có những cúng phẩm nhiều như mây tụ lại, diễn tấu âm nhạc du dương làm lắng dịu những thống khổ của hữu tình. Mong sao những đám mây cúng dường này sẽ còn mãi.

21. Mong sao mưa hoa và mưa châu ngọc luôn rơi trên tất cả những pháp bảo vi diệu, trên linh tháp và trên thân Phật.

22. Như xưa bồ tát Văn Thù và chư Bồ tát đã cúng dường chư Phật thế nào, thì nay con cũng xin cúng dường chư Phật và các Con của ngài như vậy.

23. Con xin dùng âm thanh của tiếng hải triều mà xưng tán biển công đức của chư Phật. Nguyện cho những lời xưng tán vi diệu này luôn luôn vang đến các ngài.

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang