Nhập Bồ Tát Hạnh - Tinh tấn - 4

Tinh tấn - 3

40. Chính đấng Thiện Thệ đã nói rằng dục (mong cầu) là căn nguyên của mọi đức tính.  Gốc rễ của mong cầu Pháp là luôn tư duy về nhân quả nghiệp báo.

41. Tất cả những đau khổ kém vui, những sợ hãi, mong cầu không toại ý đều phát sinh từ tội lỗi quá khứ.

42. Nhờ làm các thiện hành được thúc đẩy bởi thiện dục, đi đâu ta cũng gặp lành do quả báo công đức đem lại.

43. Dù mong cầu hạnh phúc, kẻ làm ác đến đâu cũng gặp toàn quả báo của tội ác hiện ra trước mắt, bị đánh gục bởi khí giới sắc bén của thống khổ.

44. Nhờ những thiện nghiệp về trước, tôi sẽ sinh vào trong lòng mát rượi của một đóa sen thơm tho khoáng đạt.  Nhĩ căn tôi được nuôi dưỡng bằng Pháp ngữ vi diệu của đức Như Lai, thân tâm thấm nhuần phát sáng.  Khi hào quang Phật chiếu đến, hoa sen trắng nở ra một thân thể thù thắng, tôi sung sướng thành Con Phật đứng trước đức Như Lai.

45. Nhưng hậu quả của bất thiện là tôi sẽ chịu khổ bị ngục tốt Diêm vương lột da rồi dội nước đồng lên thân thể.  Tôi lại còn bị đâm bằng những gươm nhọn tóe lửa làm cho thịt nát nhừ, và tôi sẽ ngã quỵ trên nền sắt nóng bỏng.

46. Bởi thế, tôi cần phải ham thích việc lành, và cung kính tu thiện nghiệp.  Theo quy tắc nói trong kinh Kim cương tràng, tôi khởi sự hành thiện và tập đức tự tin.

47. Khi muốn làm việc gì, trước hết hãy tự lượng sức xem mình có khả năng theo đuổi việc ấy không, nếu không thì đừng làm.  Nhưng khi đã làm thì không được thối lui.

48. Vì nếu thối lui, thói quen này sẽ tiếp tục trong những đời sau, và sự ác cùng đau khổ sẽ gia tăng.  Lại nữa, khi ấy mọi hành vi cùng kết quả hành vi cũng sẽ yếu ớt, không thành tựu.

49. Nên có tâm tự tin đối với sự làm lành dứt ác, và khả năng mình để làm việc ấy, với ý nghĩ:  "Tự ta sẽ làm việc này."  Đó là tự tin để hành động.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang