Nhập Bồ Tát Hạnh - Thiền định - 2

Thiền định - 1
 
12. Ganh ghét với kẻ hơn mình, cạnh tranh với kẻ bằng mình, ngạo nghễ với kẻ thua mình, được khen thì kiêu căng; nói lời trái tai thì nổi giận.  Làm bạn với những người ngu như thế đâu có ích gì?

13. Làm bạn với kẻ ngu chắc chắn sẽ sinh cái lỗi khen mình chê người, ưa bàn chuyện thế tục và những điều không tốt.

14. Bởi thế, gần thân tộc bạn bè chỉ rước lấy tổn hại.  Họ không có lợi gì cho ta, ta cũng không ích gì cho họ.

15. Vậy cần phải xa lìa phàm phu ngu si.  Khi gặp họ hãy vui vẻ chào đón, nhưng đừng quá thân mật, hãy theo cách giao tiếp của chính nhân quân tử. (nghĩa là không vồn vã lắm.)

16. Như ong lấy mật hoa, khi vì pháp (sống đúng theo giới luật Phật chế) ra ngoài hóa duyên (khất thực, xin ăn) xong, hãy an nhiên như vừng trăng mới.

17. Nếu ôm giữ ý nghĩ kiêu mạn, cho rằng ta đây giàu có, được mọi người cung kính, ai cũng yêu mến ta, người như vậy lúc chết nhất định sẽ đâm ra hãi sợ (sợ sa ác đạo).  

18. Hãy ý thức ngu si kia ơi, bất kể tham luyến vật gì, nhất định ngươi sẽ rước lấy ngàn lần nỗi đau khổ mà ngươi phải chịu trong đời này.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang