Nhập Bồ Tát Hạnh - Thiền định - 4

Nhập Bồ Tát Hạnh - 3

38. Khi đã bỏ hết những lo nghĩ thế tục rồi, tâm ta nên chuyên nhất để đi vào tịnh chỉ, và tinh tấn cắt đứt phiền não (bằng tuệ quán).
39. Đời này và đời sau sự ham muốn khoái lạc giác quan dẫn đến tai họa; sự bắt trói, chặt giết trong đời này làm cho đời sau bị sa địa ngục.
40. Trước mặt các ông tơ bà mối, tại sao người ta khẩn cầu họ se duyên nhiều thế?  Sao họ không kiêng kị phạm những tội lỗi hay tiếng xấu?
41. Dù nguy hiểm bao nhiêu cũng lao vào tài sản khánh tận cũng mặc, chỉ cần ôm gái đẹp vào lòng là khoái chí tiêu hồn.
42. Các cô gái ấy trừ xương xẩu ra chẳng có gì, thế mà vì luyến ái họ ta đã không còn tự chủ đươc thân mình.  Sao không hướng đến Niết bàn tịch tịnh?
43. Lúc đầu (những cô gái) phải gan dạ lắm mới thò đầu ra, khi ta kéo voan che mặt của cô thì cô thẹn thùng cúi mặt nhìn xuống.  Trước khi đem chôn, cái mặt ấy dù có người thấy hay chưa ai thấy, đều được che đậy dưới một tấm voan.
44. Cái dung mạo ẩn sau màn che đã mê hoặc ngươi ngày xưa, nay bị chim kên tha mất tấm voan, hiện ra trước mặt ngươi, sao ngươi thấy lại bỏ chạy dài?
45. Ngày xưa có kẻ nào nhìn trộm nó, ngươi vội vàng giữ kỹ, nay chim kên ăn thịt nó, sao ngươi không giữ đi?
46. Khi đã thấy một khối thịt vừa nát bị chim thú tranh nhau ăn ấy, thì sao ta còn phải khổ công trang sức cho một món ăn được ân cần phụng hiến cho cầm thú?
47. Nếu trông thấy một bộ xương trắng sạch sẻ nằm bất động cũng đủ khiến ngươi kinh hãi, thì sao không sợ một nữ nhân linh hoạt như một cái thây ngo ngoe?
48. Ngày xưa cô gái mặc y phục đàng hoàng ngươi ham thích, sao nay lõa hình lại không ham?  Nếu nói tôi không thích cái thây chết lõa hình, thì tại sao lại thích cái thây sống có mặc áo?
49. Phân tiểu và nước bọt đều do ăn uống sinh ra, tại sao ngươi chỉ tham nước bọt mà không tham phân hôi?

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang