Phật Pháp: Đi chùa nhiều mà phiền não có giảm? - Ni Sư Hạnh Nghiêm

Chùa Giác Lâm có lớp học tiếng Việt và lớp học võ bắt đầu từ 9:15AM đến 10:15AM  hay 10:30AM đến 11:30AM.  Rất mong quý phụ huynh dẫn con em về chùa để học. 

Đây là bài giảng của Ni Sư Chủ Nhật vừa qua.  DS có chụp hình món ăn, nhưng cục pin của máy chụp hình  dạo này có vấn đề, nó cứ hết pin hoài, rốt cuộc chụp không ra tấm nào hết.  Chắc phải order cục pin mới.  Hôm nay các bạn tạm thời nghe Pháp bụng đói vậy :)


Đi chùa mà cứ cầu xin thì phiền não không giảm.
Đi chùa để nghe Pháp, nhớ lại lời Phật dạy để áp dụng vào cuộc sống.  Vậy càng đi  chùa phiền não càng vơi, tâm càng thanh tịnh.

Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, cứ cố chấp hoài thì phiền não càng tăng.

1.  Nhân quả:
Phải hiểu rõ nhân quả.  Muốn có trái cam, phải gieo hạt cam.  Không làm lành mà muốn hạnh phúc, muốn giàu sang là trái nhân quả.  Năng bố thí được hưởng quả giàu sang, năng phóng sanh được hưởng quả trường thọ.
 Có nhiều người hỏi sao làm lành mà gặp chuyện bất như ý.  Nhân quả có ba:
.Hiện báo:  gieo nhân đời này có quả liền ngay trong hiện đời
.Sinh báo:  gieo nhân đời này có quả đời sau
.Hậu báo: gieo nhân đời này có quả nhiều đời sau
 Bởi vậy sao thấy người ác quá mà vẫn giàu.  Họ giàu vì đời trước họ đã bố thí.  Còn đời này họ làm ác thì họ sẽ chịu đời sau.  Hiểu rõ nhân quả thì không than trời trách đất.
Ngài Mục Kiền Liên tuy chứng A La Hán nhưng có kiếp bất hiếu thay vì trả 500 đời, chỉ trả 1 đời bị liệng đá tới chết.
Vì vô minh cho nên ta tạo ác rất nhiều, nên ta gặp cảnh nghèo, cảnh bất như ý.  Nếu tu hành chỉ đời này trả mà thôi.  Nhân quả không nhất định, nếu đổi nhân thì quả sẽ đổi.  Như ghép giống mảng cầu vào cây bình bát, sẽ ra trái mảng cầu.
Phải hiểu luật nhân quả, không ai làm ta khổ, chỉ có ta làm cho chính ta đau khổ mà thôi.

2.  Được thân người rất khó:
Một hôm Phật ở Sa Pa Thi, vít một miếng đất vào móng tay, hỏi đất trong móng tay ta nhiều hay đất trong quả địa cầu nhiều?  Chúng sanh trong 3 cõi nhiều như đất địa cầu, còn được thân người như đất trong móng tay.  Nếu không lo tu tập, mất thân người khó mà kiếm lại được.
Như rùa mù, 100 năm nổi lên mặt biển 1 lần mà lại lọt vào bọng cây trôi lềnh bềnh giữa biển.  Mất thân người rồi, tìm lại khó như thế.
100.000 cây sắt trổ hoa còn dễ, khi mất thân người tìm lại còn khó hơn.
Muốn bảo đảm thân người phải giữ 5 giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu.  Xét lại coi mình đã giữ tròn chưa?  Nay thân người có được, gặp được Phật pháp, phải tận dụng thời gian lo tu hành, học giáo Pháp, làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người.  Chỉ lo phục vụ cho bản thân thì chỉ tạo tội.  Nhân ác quả địa ngục, nhân tham quả ngạ quỷ, nhân si mê quả súc sanh.

Tóm lại:
Nhân quả là chân lý bất di, bất dịch.
Thân người khó được nay đã được là phước báu, 6 căn hoàn toàn, gặp Phật Pháp nên lo tu hành đến giác ngộ.

Ô hên quá, tìm được hình trong máy chụp hình.  Món ăn gồm có hoành thánh chiên chay, hai mì xào chay, xào thập cẩm chay, bánh phồng chay, tàu hủ xốt cà, đậu xào chay, xôi đậu xanh, chè đậu trắng.Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang