Cách sống: Tình bạn là gì? What is friendship?

Chiều nay DS bỏ ăn để giữ eo :)  Nói chơi thôi, chứ eo đâu mà giữ :)  DS đã tìm kiếm ý nghĩa tình bạn lâu rồi mà hôm nay mới tình cờ tìm được nghĩa ưng ý.  Mến chia sẻ đến các bạn để chúng ta cùng nhau nghiền ngẫm. 

Friendship is not how long we have been together.
Tình bạn không phải là chúng ta đã quen biết nhau bao lâu.

Not how much you have given or received.
Không phải là ta đã cho và nhận bao nhiêu.

Not how many times we have helped each other.
Không phải là chúng ta đã giúp đỡ nhau bao nhiêu lần.

It's only how we value one another!
Nó chỉ là chúng ta tôn trọng nhau như thế nào!

Theo http://bbinbean.blogspot.com

Chúc các bạn (và DS) luôn tôn trọng lẫn nhau.
Nam mô A Di Đà Phật
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang