Pháp Âm: Soi sáng 24 - Cảm hóa

Bài này trả lời nhiều thắc mắc cho người tu, nhất là những ai tu theo Pháp môn Tịnh Độ và muốn cảm hóa được người thân của mình.Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang