Pháp Âm: Đạo làm người - 2a - ĐĐ Thích Minh Thành


4c74b406_4cd0fb45_tamthanh

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-oLmNgi2a184.wmv

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-oLmNgi2a750.mp3
Người đời có năm luân
Với cang thường là trọng
Nếu chẳng biết cang thường
Có khác chi cầm thú
Ong kiến còn có chúa
Huống chi là loài người

Năm luân:
.Quân minh, thần trung
.Phụ từ, tử hiếu
.Phu xướng, phụ tùy
.Huynh đệ hữu cung
.Bằng hữu vị tín

Cương thường: đứng đầu
Tam cương
.Quân
.Cha
.Chồng
Ngũ thường:
.Nhân
.Nghĩa
.Lễ
.Trí
.Tín
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang