Thơ: Lời Cha Dạy

400324_2341459621249_1392704350_31959426_480925199_n
Cảm ơn cha một con người vĩ đại,
Suốt cuộc đời cha chỉ biết hy sinh,
Vì thương con, cha phải chịu cực hình,
Vươn sóng gió, điêu linh, thân cằn cõi...!!!
Giữa rừng đời thênh thang, muôn vạn lối,
Đứng thẳng lên, chẳng thoái bước, cha đi...
Dạy cho con những lối sống từ bi,
Thương muôn loại, lòng khắc ghi con nhé...!!!
Sống an vui, để tâm hồn thanh nhẹ,
Vững niềm tin, dù bé nhỏ đến đâu,
Ngẩn cổ lên, chẳng thối bộ, gục đầu,
Tâm chân chánh, con khắc sâu vào dạ...
Sống hỷ xả, để hòa chung thiên hạ,
Sống hòa bình, thương kẻ lạ người quen,
Sống nhịn nhường, tránh đọa lạc, bon chen,
Sống trong trắng, chớ thẹn lòng quân tử.
Rồi mai đây, trên hành trình viễn xứ,
Dẫu ngược xuôi, luôn gắng giữ lòng trinh,
Khi yêu thương, chia sẻ tấm chân tình,
Nhớ cho đi... mới thấy mình hạnh phúc.
Nguồn cội vui... là khi mình tri túc,
Chia sẻ nhiều và chẳng nhận bấy nhiêu,
Giữ tâm an, như gió nhẹ hiu hiu,
Luôn tỉnh thức, không bụi trần dính níu...
~ Hoa Mai ~
Phoenix, tháng 12/18/2011
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang