Nhạc: Mình thích ăn chay
Mình thích ăn chay
Chế lời từ Đừng nói xa nhau
Của nhạc sĩ Châu Kỳ - Hồ Đình Phương

Mình thích ăn chay cho tâm hồn thanh thản
Mình thích ăn chay cho trí tuệ tăng dần
Đời sống ăn chay ta đâu cần vào chùa tu
Chỉ cần thích ăn chay là thể hiện lòng từ bi
Mình đã ăn chay bao năm rồi vẫn khỏe
Mình đã gieo duyên cho chúng bạn theo cùng
Thịt cá xưa ta ăn ôi người nặng hành trang
Có bạc trắng với phong sương chẳng gì đậm tình thương
Đời hay nói rằng "chay là chết ở trong lòng một ít"
Vì mấy khi ăn mà chắc được được ăn ngon
Ăn ăn rất nhiều nhưng nợ chẳng có bao nhiêu
Người ta sợ hoặc thờ ơ chẳng biết
Chỉ có ăn chay không bao giờ ân hận
Chỉ có ăn chay tha thiết mộng tâm từ
Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu
Với một tiếng tin ăn chay... kiếp mình đẹp ngàn sau...


Mời các bạn chỉnh sửa lại hoặc phụ họa thêm nhé :)
Nam Mô A Di Đà Phật
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang