Thông báo: CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CỦA ÐẠI ÐỨC THÍCH MINH THÀNH TẠI MỸ QUỐC 01/04/2012-21/05/2012

TỪ NGÀY 01 THÁNG 04 ÐẾN NGÀY 08 THÁNG 04 NĂM 2012
TẠI TIỂU BANG TEXAS
- THIỀN TỰ CHÂN NGUYÊN
Chủ Nhật: Ngày 01 Tháng 04 Năm 2012
Vào Lúc: 10:00 AM Ðến 11:30 AM ( BUỔI SÁNG )
Vào Lúc: 2: 00 PM Ðến 3:30 PM ( BUỔI CHIỀU)
Ðịa Chỉ: 12039 HOLDERRIETH RD
TOMBALL, TX 77375
Tel: (281) 290 - 0984
- CHÙA TỊNH LUẬT
Chủ Nhật: Ngày 08 Tháng 04 Năm 2012
Vào Lúc: 09: 00 AM Ðến 10:30 AM
Ðịa Chỉ: 8703 FAIRBANKS
N. HOUSTON, TX 77064
Tel: (713) 856-7802
 - CHÙA TỪ BI QUÁN THẾ ÂM ĐẠO TRÀNG
Chủ Nhật: Ngày 08 Tháng 04 Năm 2012
Vào Lúc: 11: 00 AM Ðến 12:30 AM
Ðịa Chỉ: 16827 MUESCHKE RD
CYPRESS, TX 77433
Tel: 281 - 256 - 8687
- CHÙA PHƯỚC ÐỨC
Chủ Nhật: Ngày 08 Tháng 04 Năm 2012
Vào Lúc: 2:00 PM Ðến 3:30 PM
Ðiạ Chỉ: 10839 LILLEUX RD
N. HOUSTON, TX 77067
Tel: (281) 999 - 1110
* TỪ NGÀY 09 ÐẾN NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2012
TẠI CÁC TIỂU BANG
PENNSYLVANIA - WASHINGTON D.C. - FLORIDA - NEW JERSEY
- TƯ GIA PHẬT TỬ DIỆU MINH
Thứ 5: Ngày 12 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 7:00 PM Ðến 9:00PM
Email: amthucchay@yahoo.com
- CHÙA GIÁC LÂM
Thứ 7: Ngày 14 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 3:00 PM Ðến 5: 00PM
Ðịa Chỉ: 131 NYACK AVE.
LANSDOWNE, PA 19050
Tel: (610) 626 - 8499
- CHÙA GIÁC LÂM
Chủ Nhật: Ngày 15 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 1:30 PM Ðến 3: 00 PM
Ðịa Chỉ: 131 NYACK AVE.
LANSDOWNE, PA 19050
Tel: (610) 626 - 8499
- TƯ GIA PHẬT TỬ TỪ MINH
Thứ 7: Ngày 21 Tháng 4 Năm 2012
Ðịa Chỉ: WASHINGTON D. C.
Tel: (703) 675-4554
- ÐẠO TRÀNG ĐỊA TẠNG
Chủ Nhật: Ngày 22 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 9:00 AM Ðến 10:30 AM 
Ðịa Chỉ: 19303 Wheatfield Dr.
Germantown, MD 20876
Tel: (301) 978-1508 hay (240) 205-2701
- CHÙA HOA NGHIÊM
Chủ Nhật: Ngày 22 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 1:00 PM Ðến 2:00 PM 
Ðịa Chỉ: 9105 Backlick Rd.
Fort Belvoir, VA 22060
Tel: (703) 799 - 0441
- THƯ VIỆN TỊNH ĐỘ PHỔ HIỀN
Thứ 7: Ngày 28 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 09:00 AM
Ðịa Chỉ: 3851 62nd AVE N.
PINELLAS PARK, FL 33781
Tel: (727) 776-0126 hay (727) 686-4631
- TU VIỆN ÐỨC MẸ HIỀN
Chủ Nhật: Ngày 29 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 11: 00 AM
Ðịa Chỉ: 317 PRINCETON AVE.
STRATFORD, NJ 08084
Tel: (703) 577-9018
- TƯ GIA PHẬT TỬ DIỆU MINH
Chủ Nhật: Ngày 29 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 7: 00 PM
Email: amthucchay@yahoo.com
* TỪ NGÀY 30 THÁNG 04 ÐẾN 02 THÁNG 05 NĂM 2012
TẠI TIỂU BANG NEVADA ( LAS VEGAS )
- NIỆM PHẬT ÐƯỜNG PHỔ QUANG
Thứ 3: Ngày 01 Tháng 05 Năm 2012
Vào Lúc: 9:00 AM Ðến 7:00 PM
Ðịa Chỉ: 7389 PARNELL AVE.
LAS VEGAS, NV 89147
Tel: (702) 499 - 0197
* TỪ NGÀY 02 ÐẾN NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2012
TẠI TIỂU BANG BẮC CALIFORNIA
- TƯ GIA PHẬT TỬ ÐỨC NHÃ
Thứ 5: Ngày 3 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 2:00 PM
Tel: (408) 904 - 9024
-CHÙA TUỆ VIÊN
Thứ 5: Ngày 3 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 7:30 PM - 9:30 PM
Dia Chi: 1905  E .  SAN ANTONIO  ST
SAN JOSE, CA  95116

Tel: (408) 923 - 5179 
- CHÙA ÐỨC VIÊN
Thứ 6: Ngày 4 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 7:30 PM Ðến 9:00 PM
Ðịa Chỉ : 2420 MC LAUGHLIN AVE.
SAN JOSE, CA 95122
Tel: (408) 993 - 9158
- ĐẠO TRÀNG AN HẠNH
Thứ 7: Ngày 5 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 10:30 AM Ðến 12:30 PM
Ðịa Chỉ: 4941 EBERLY DR.
SAN JOSE, CA 951111
Tel: (408) 326 - 9758
- CHÙA AN LẠC
Thứ 7: Ngày 5 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 2:30 PM Ðến 4:30 PM
Ðịa Chỉ: 1647 E . SAN FERNANDO ST.
SAN JOSE, CA 95116
Tel: (408) 254 - 1710
- TỊNH THẤT HÒA BÌNH
Chủ Nhật: Ngày 6 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 10:30 AM Ðến 12:30 PM
Ðịa Chỉ: 37538 2ND ST.
FREMONT, CA 94538
Tel: (510) 790 - 2003
- CHÙA AN LẠC
Chủ Nhật: Ngày 6 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 2:30 PM Ðến 5:00 PM
Ðịa Chỉ: 1647 E . SAN FERNANDO ST.
SAN JOSE, CA 95116
Tel: (510) 790 - 2003
- ÐẠO TRÀNG LIÊN TRÌ
Thứ 4: Ngày 9 Tháng 5 Năm 2012
*TỪ NGÀY 11 THÁNG 5 ÐẾN NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2012
TẠI TIỂU BANG NAM CALIFORNIA
- CHÙA QUAN ÂM
Thứ 6: Ngày 11 Tháng 05 Năm 2012
Vào Lúc: 7:00 PM
Ðịa Chỉ: 10510 CHAPMAN AVE.
GARDEN GROVE, CA 92840
Tel: (714) 636 - 6216
- CHÙA BÁT NHÃ
Thứ 7: Ngày 12 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 9:30 AM Ðến 11:30 AM
Ðịa Chỉ: 803 S . SULLIVAN ST.
SANTA ANA, CA 92704
Tel: (714) 571 - 0473
- CHÙA HUỆ QUANG
Thứ 7: Ngày 12 Tháng 05 Năm 2012
Vào Lúc: 2:00 PM Ðến 4:00 PM
Ðịa Chỉ: 4918 W WESTMINSTER AVE.
SANTA ANA, CA 92703
Tel: (714) 530 - 9249 hay (714) 534 - 2525
- CHÙA BÁT NHÃ
Chủ Nhật: Ngày 13 Tháng 05 Năm 2012
Vào Lúc: 2:00 PM Ðến 5:00 PM
Ðịa Chỉ: 803 S . SULLIVAN ST.
SANTA ANA, CA 92704
Tel: (714) 571 - 0473
* TỪ NGÀY 16 ÐẾN NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2012
TẠI TIỂU BANG WASHINGTON 
- TƯ GIA PHẬT TỬ HẠNH CHƠN
Thứ 6: Ngày 18 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 7:00 PM Ðến 9:00 PM
Ðịa Chỉ: 18028 44 th AVE. NW
LYNWOL, WA 98037
Tel: (425) 210 - 4530
- CHÙA CỔ LÂM
Thứ 7: Ngày 19 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 9: 00 AM Ðến 7: 00 PM
Ðịa Chỉ: 3503 S. GRAHAM ST.
SEATTLE , WA 98118
Tel: (206) 353 - 5985
- THIỀN VIỆN TRÚC LÂM MINH CHÁNH
Chủ Nhật: Ngày 20 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 10:00 AM Ðến 11:30 AM
Ðịa Chỉ: 13440 SE 192 nd ST.
RENTON , WA 98058
Tel: (253) 631 - 7346
NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2012
HOÀN MÃNSmile
*Lưu ý: chương trình sẽ được cập nhật nếu có thay đổi.
Chủ đề: , , ,

10 comments

 1. Dạo này chị DS và chị PL bận quá, không thấy mặt mũi hai chị đâu hết...:(

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dạo này bận thiệt, tháng 5 sẽ post bài nhiều hơn. PL cũng bận lắm lắm... :)

   Delete
 2. Cô Diệu Sương ở xa vậy mà vẫn làm thư ký cho Thầy Minh Thành hay hè!

  ReplyDelete
 3. Dạ con kính chào Thầy quang lâm đến trang nhà Ẩm Thực Chay ạ. Con chỉ copy thông tin này từ trang phapan.vn. Con có đệ đơn xin làm thư ký cho Thầy Minh Thành nhiều lần mà cứ bị bác đơn hoài hà :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. :):d:-d:)) em sắp té ghế...

   Delete
  2. coi chừng gẫy ghế... :p

   Delete
  3. Ghế kg té mà chị sợ gãy, em gãy xương chảo rồi...:D

   Delete
  4. Xương gãy băng bột sẽ lành, ghế gãy là quăng luôn... (m)
   :-d

   Delete
 4. Dạo này con cũng bận rộn nên không post bài thường xuyên, lượt view giảm thê thảm luôn cô ơi... :((

  ReplyDelete
 5. DS nhờ có Gia Phượng và Tuệ Lan, chứ dạo này thật sự ít post bài quá, để DS cố gắng post nhiều hơn :)

  ReplyDelete

Lên đầu trang