Chia sẻ: Kính Mời Ăn Chay 12/27/2012 – Chùa Hồng Danh, CA

11:00AM Thứ Bảy ngày 29 tháng 12 năm 2012. ĐÃI CƠM CHO KHÁCH KHÔNG NHÀ
quý vị nào muốn đi xin tập trung tại Chùa lúc 10:45AM.

Đại Trai Đàn Chẩn Tế Cầu Siêu Bạt Độ. ngày 12,13 tháng 01 năm 2013
quý đồng hương Phật tử muống cầu siêu cho người thân xin vui lòng liên lạc với Chùa sớm để Chùa tiện viết Sớ và làm bài Vị.
kính chúc quý vị an lành
Tỳ Kheo Thích Quảng Thường

Hong Danh Buddhist Association.
Chua Hong Danh
1129 Bal Harbor Way
San Jose, CA 95122

www.hongdanh.org

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang