Giới thiệu Chùa Ba La Mật - Miami, Florida


 Đại Đức Thích Pháp Uyển
Trụ Trì Chùa Ba La Mật 
Địa chỉ: 12100 SW 232nd St, Miami, Florida 33170
Điện thoại: (786) 504-8961

Mẹ và Diệu Sương đi tham bái chùa Ba La Mật, ngôi chùa do Thầy Pháp Uyển thành lập đã hơn 2 năm nay. Chùa có thời khoá tu học hầu như mỗi tối. Vào chùa được Thầy dạy đủ điều, còn đãi xoài, chuối, vải... nữa. Ăn không hết, Thầy cho vô bao đem về, hi hi, thích quá chừng luôn...
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang