Đi vườn Florida - Diệu Sương

Đây là vườn của gia đình bạn đạo ở Fort Myers, Florida. Nhãn còn non nhưng vải vào cuối mùa, mình vét được một mớ vải và những gì mình có thể thu hoạch được.

Còn nữa nha...

Nam Mô A Di Đà Phật.


Chủ đề: , ,

1 comments

Lên đầu trang