Phật Pháp: 08. Niệm Phật lớn tiếng có 10 công đức

8. Kinh "Ðại Tập Nguyệt Tạng" dạy:
Niệm Phật lớn tiếng có 10 công đức là:
1. Ðánh tan cái tâm hôn trầm, mê ngủ.
2. Thiên ma kinh sợ.
3. Tiếng vang xa khắp 10 phương.
4. Ba đường ác được nhờ vào đó mà dứt khổ.
5. Tiếng động chung quanh không xâm nhập vào làm loạn tâm mình được.
6. Niệm tâm không tán loạn.
7. Mạnh mẽ tinh tấn.
8. Chư PHẬT vui mừng.
9. Tam muội hiện tiền.
10. Ðược vãng sanh Cực lạc.
Kim Chỉ Nam Trên Con Đường Tu Tịnh Độ
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang