Pháp Âm: Hoa sen tám cánh
http://blip.tv/file/2203119

"Tin Phật chẳng nói suông
Nhìn rõ được lẽ chân
Buông xả hết thân tâm
Nhiếp tâm trì hiệu Phật"

"Cong cong cang cang
Luyện lâu thành gan
Thái bình kề cận
Ta về Tây Phang"

ĐĐ Thích Minh Thành giảng
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang